Domů Dění v regionech Těžkými kovy ...

Těžkými kovy z LETu Kunovice je ohroženo čtyřicet tisíc lidí

Jedna z největších ekologických zátěží se nachází také ve Zlínském kraji. V kunovickém areálu Aircraft Industries vznikala od roku 1960 až do doby před privatizací nešetrným zacházením s nebezpečnými chemickými látkami.

„Jednalo se o znečištění těžkými kovy a chlorovanými uhlovodíky, jako jsou trichoethylen, dichlorethylen a vinylchlorid,“ upřesnila generální ředitelka společnosti Ilona Plšková.

Tyto chemické látky jsou nebezpečné jak pro životní prostředí, tak pro lidské zdraví. Zamořeny byly zejména stará galvanovna a takzvaná neutralizační stanice.

„Riziko shromáždění takto velkého množství nebezpečných chemických látek stěžuje skutečnost, že objekty, ve kterých byly tyto látky shromážděny, jsou ze stavebního hlediska ve zcela nevyhovujícím stavu a nesplňují základní podmínky pro shromažďování takto nebezpečných látek pro životní prostředí,“ uvedl Radek Ležatka z ministerstva financí.

Miliardová památka

V minulosti došlo také k několika únikům nebezpečných látek, které kontaminovaly podzemní vody. „Situace byla kritická zejména proto, že se kontaminované objekty nacházejí ve druhém ochranném pásmu vodního zdroje Ostrožská Nová Ves, který slouží k zásobování asi 40 tisíc obyvatel pitnou vodou,“ dodal Ležatka.

Od roku 1996 areál prochází sanací, likviduje se znečištění ve stavebních konstrukcích a půdách. „Do současné doby proběhly už dvě etapy sanace, a to v režii ministerstva financí na základě uzavřené ekologické smlouvy,“ uvedla Plšková.

Likvidace škod po používání chemických látek by podle odhadů měla vyjít na více než miliardu korun. „Spolupracujeme se státními orgány, které dohlíží nad efektivním sanačním zásahem. Zároveň spolupracujeme se zhotovitelskými firmami tak, aby samotná sanace neomezila výrobní činnost,“ řekla Plšková.

V areálu se dnes stále nachází objekty, které vyžadují sanační zásah. „Zároveň je zapotřebí dostatečné snížení kontaminace podzemních vod tak, aby nepředstavovalo riziko pro jímací území Ostrožská Nová Ves. Je to dlouhodobý proces, který vyžaduje další pokračování sanace saturované zóny,“ vysvětlil Ležatka.

(haa)