Domů Ekologie Tuny vlhčenýc...

Tuny vlhčených ubrousků zahlcují čistírny vod i kanalizaci

0

Češi si oblíbili vlhčené ubrousky. Jejich spotřeba neustále stoupá, nadšení z toho však rozhodně nejsou provozovatelé čistíren odpadních vod – spotřebitelé tyto hygienické potřeby bohužel splachují do záchodu. Ucpává se pak kanalizace i čerpadla na stanicích, kde vodu následně pročišťují. Denně „dorazí“ do čističek tuny takového odpadu.  

Problémy hlásí například Vodárenská akciová společnost, jejíž služby využívají lidé v 700 obcích v okresech Blansko, Brno-venkov, Jihlava, Třebíč, Znojmo a Žďár nad Sázavou. „Vlhčené ubrousky a další hygienické potřeby, včetně tyčinek do učí působí komplikace v kanalizaci, zejména na čerpadlech, která se zanášejí a naši pracovníci musí čerpadla čistit tak, aby byla provozuschopná.  Vzhledem k tomu, že naše společnost provozuje kanalizaci v délce téměř tři tisíce kilometrů a k tomu provozujeme přes 150 čistíren odpadních vod, je tento problém o to palčivější,“ uvedla mluvčí Vodárenské akciové společnosti Iva Librová.

Potíže ale mají i jinde. Obecně totiž do kanalizace nepatří žádný biologický odpad jako zbytky jídel, odpad z kuchyňských drtičů, oleje a tuky. Dále veškeré hygienické potřeby, chemikálie a léky. „Radost z toho mají určitě jen potkani, kterým takto zpestřený jídelníček velmi vyhovuje a prospívá k rozmnožování. Pevné látky se usazují v kanalizaci, vážou na sebe tuky a následně ztěžují průtočnost a můžou vést ke vzniku ucpávky, to znamená, že se kanalizace stane zcela neprůtočná. Hygienické potřeby obsahují plastové části, které nejsou rozložitelné a mohou ucpat a poškodit čerpadla, stejně jako vláknité materiály jako například různé tkaniny či vata. Provoz čistírny odpadních vod také komplikují chemické látky, které negativně ovlivňují biologickou část procesu čištění vody,“ přiblížila mluvčí Brněnských vodáren a kanalizací Renata Hermanová.

Co do kanalizace patří a naopak nepatří určuje právě v Brně kanalizační řád, který magistrát schválil na období let 2011 až 2020. Lidé ho však nedodržují. Podle slov Hermanové za tento stav mohou i samotní výrobci hygienických pomůcek, kteří vlhčené ubrousky a separační pleny označují za rozložitelné. „Se spoustou dalšího odpadu, který do kanalizace nepatří, se zachytávají na nátoku do čistírny, na česlích, kde tvoří takzvané shrabky, které musíme z vody dostávat mechanicky. Denně se zachycuje a manipuluje na čističce v Modřicích  průměrně dvěma a půl tunami těchto shrabků,“ zdůraznila Hermanová.

Problémy potvrzují o další vodárenské společnosti jako třeba Moravská vodárenská působící na Olomoucku, Prostějovsku a Zlínsku. „Také sledujeme, že se situace zhoršuje. Zmenšuje se průchodnost potrubí, zanášejí se čerpadla a dochází k zachytávání látek, které rychle podléhají rozkladu. Výsledkem jsou problémy s odváděním odpadních vod a nepříjemný zápach v okolí,“ přiblížila mluvčí Moravské vodárenské Markéta Bártová.

Potíže také s tuky a oleji

 Velké problémy dělají „správcům“ vody také tuky a oleje, které lidé vylévají do odpadu.  Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) dokonce kvůli takovému chování potrestala společnost Fritagro Nížkov na Vysočině. Dostali dvě pokuty v celkové výši 300 000 korun. Inspektoři zjistili, že z areálu producenta bramborových výrobků unikly během minulého roku přes dešťovou kanalizaci tuky do potoka a také, že z čistírny odpadních vod závodu vytékaly v průběhu roku 2017 a části roku 2018 nadlimitně znečištěné odpadní vody. „Během kontroly v první polovině minulého roku jsme odhalili, že voda vytékající potrubím dešťové kanalizace z areálu společnosti do potoka byla zakalena, ve vodním toku byl zřetelný výskyt tuků, které tvořily bíle zbarvené shluky. V korytě byly patrné šedavé nánosy a usazeniny,“ uvedl Jan Panský, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Havlíčkově Brodě. 

Podle posudku Agentury ochrany přírody a krajiny jde o poškození dlouhodobého charakteru. Návrat k původnímu ekologickému stavu bude možný až po rozkladu nasedimentovaných tuků, což může trvat několik let.

Situaci může alespoň částečně zlepšit nové nařízení pro obce a města, které začne platit od ledna příštího roku. Budou muset celoročně zajistit sběrná místa pro shromažďování jedlých tuků a olejů.

Autor: Veronika Vindišová, foto VHS Brno