Domů Dění v regionech V Brně otevře...

V Brně otevřeli padesát nových laboratoří pro výzkum toxických látek

Do nových laboratoří se mohou nastěhovat brněnští vědci zkoumající znečištění životního prostředí toxickými látkami. Právě jim má totiž sloužit včera otevřený pavilon Centra pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) v Univerzitním kampusu Bohunice Masarykovy univerzity. Stavba pavilonu za 238 milionů korun s bezmála padesáti laboratořemi a dvěma velkými posluchárnami je součástí rozsáhlejšího projektu CETOCOEN financovaného z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

„Projekt CETOCOEN zaměřený na studium vlivu chemických látek na životní prostředí a lidské zdraví staví na více než čtvrt století zkušeností vědců Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Z prostředků projektu byla vybudována špičková infrastruktura podporující výzkum v oblasti chemie, toxikologie, epidemiologie i proteinového inženýrství, jejíž kapacita poslouží nejen vědcům v Centru, ale bude nabízena i externím spolupracovníkům na národní i mezinárodní úrovni“, řekla výkonná ředitelka projektu CETOCOEN Jana Klánová.

Jde o zdraví lidí

Vědci z RECETOXu budou v nových laboratořích zkoumat mimo jiné i znečištění povrchových vod umělými, ale i přírodními chemikáliemi. Jejich hlavním zájmem jsou ale dopady chemických látek, se kterými se běžně setkáváme v okolním prostředí nebo dokonce v potravinách. Právě ty totiž poškozují lidské zdraví. „Snažíme se určit faktory, které mohou nejvíce ovlivnit zdraví populace, a nejen to. Vyvíjíme nástroje, jež mohou chemické látky kontaminující životní prostředí odbourávat,“ upřesnila Klánová. Dlouhodobým cílem vědců z RECETOXu je pak podle ředitele Centra Ivana Holoubka vybudovat veřejně dostupný informační systém o stavu znečištění prostředí toxickými látkami. „Ten by měl fungovat nejen v národním, ale i v celosvětovém měřítku,“ dodal Holoubek.

Kvalitní vědci i přístroje

Rozvoj výzkumu v novém pavilonu umožní také dokonalejší přístroje pro odhalování stopových množství různých toxických látek, kultivační zařízení pro experimentální kultury nebo laserová záblesková fotolýza pro studium mechanismů chemických reakcí. Ty z více než půlmiliardového rozpočtu projektu CETOCOEN ukously 143 milionů. Vedle nových přístrojů má projekt přispět také k vytvoření stimulujících podmínek pro mladé vědce. Nová budova poskytne zázemí více než stočlennému týmu odborníků, ve kterém téměř 20% zaměstnanců a čtvrtinu doktorandů tvoří zahraniční vědci. „Návštěvníci slavnostního otvírání se během bohatého programu s řadou zahraničních hostů mohli přesvědčit, že vysoce kvalifikovaný mezinárodní tým Centra má velký potenciál“, řekl Holoubek.