Domů Dění v regionech V Ostravě změ...

V Ostravě změří znečištění vzduchu speciální auto

Celých sto dní bude v Ostravě měřit znečištění vzduchu speciální mobilní vůz. Jeho provoz přijde město na bezmála milion korun. Ostravští úředníci se tak snaží ve spolupráci se Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě udělat další krok ke zlepšení kvality ovzduší ve městě.

„Výhodou mobilních měření je zejména snadný pohyb v terénu a tím možnost podchytit konkrétní situaci na více místech. Díky tomu je možné mobilní měřicí vůz použít pro posouzení vlivu lokálních topenišť, vlivu průmyslových zón, vlivu dopravy a také plošné mapování konkrétních lokalit, průmyslových oblastí, ekologických zátěží atd. Může také poskytnout okamžitou informaci o haváriích,“ řekl náměstek ostravského primátora Dalibor Madej.

K přesnější identifikaci zdrojů znečištění poslouží Ostravákům mobilní vůz v následující topné sezóně. Sto dní, na které má magistrát speciální auto od Zdravotního ústavu půjčené, bude rozděleno na tři části. Šedesát dní měření na šesti vybraných místech v Radvanicích a Bartovicích, dvacet měřících dnů na Přívoze a dvacet dní měření podle potřeb magistrátu po celé Ostravě.

Špičkové přístroje v automobilu poskytují on-line výstup na internet a vůz dokáže ve vzduchu odhalit i mikroskopické částečky prachu. Speciální auto umí změřit i koncentrace nebezpečných oxidů a sirovodíků nebo stanovit hodnoty přízemního ozónu. Zvládne také odebírat vzorky pro daší analýzy. Součástí měření imisí je také on-line sledování počasí, takže rychlosti a směru větru, teploty, tlaku, vhlhkosti a celkového slunečního záření.

„Mobilní měřicí vůz nám výrazně pomáhá s vyhodnocením zdrojů znečištění ve městě, poslední studie Zdravotního ústavu ukazuje, že značná část škodlivin k nám přichází ze sousedního Polska. Také proto nyní budeme ve spolupráci s primátorem města Katovic usilovat o řešení tohoto problému na evropské úrovni,“ vyjádřil se k problematice primátor Ostravy Petr Kajnar.

Kromě toho, že bude speciální auto k vidění v ulicích, objeví se také na několika prezentacích pro veřejnost. Poprvé ho Ostraváci uvidí 28. října na Prokešově náměstí při Dni otevřených dveří Radnice města Ostravy.

Žádné komentáře

Napište komentář

Doplňte správně hádanku *