Domů Dění v regionech Ve Vítkovicíc...

Ve Vítkovicích mají všechna povolení. Chybí jen čtyři miliardy korun

Hned několik starých ekologických zátěží musejí řešit ve společnosti Vítkovice Machinery Group.

„V Dolní oblasti Vítkovic máme celkem pět projektů na likvidaci starých ekologických zátěží a škod. Největší je Koksochemie za přibližně 2,5 miliardy korun, kde jde o řešení znečištění spodních vod koksárenskou produkcí a průniky chemických látek. Dalším velkým projektem je Divize 500, kde se musí řešit znečištění podlah a ploch olejem a mazutem. Jsou tam také kolejové svršky a místo, kde byla stáčírna chemických látek. Odstranění tohoto znečištění odhadujeme kolem osm set milionů korun,“ vypočítává staré ekologické problémy ředitel pro strategii Vítkovice Machinery Group Jiří Michálek.

Třetím největším problémem Vítkovic je Aglomerace zahrnující azbest, těžké kovy, opláštění a chemické zplodiny. To vše vyžaduje řešení za asi 600 milionů korun.

Vítkovice se také potýkají s problémy na Haldě Hrabůvce. „To je klasický prostor se znečištěním po těžbě uhlí. Hodnota tohoto projektu je do sta milionů korun,“ odhaduje Michálek.

Menším projektem je takzvaná štěrková kolej, kde jde o řešení za asi čtyřicet milionů korun. „Projekt byl proto zařazen mezi malé a je už i vysoutěžený. Práce by měly začít letos,“ dodal Michálek.

Vítkovická Koksochemie se tak potýká se stejným znečištěním jako OKK. Další prostory jsou pak kontaminované prudkými jedy, karcinogeny nebo obecně látkami nepřípustnými v životním prostředí.

„Míru ekologických škod v takzvané Dolní oblasti lze charakterizovat jako velmi významnou, a to jak z pohledu kontaminace podzemních vod tak zemin a stavebních konstrukcí. Rozhodnutí České státní inspekce životního prostředí o uložení opatření k nápravě bylo vydáno v roce 2002. Předpokládané náklady na sanaci celé Dolní oblasti dle zpracovaných projektů činí cca 3,3 miliard korun,“ potvrdil zástupce tiskového mluvčího Ministerstva financí Jakub Haas.

Podle něj jsou v takzvané Horní oblasti kontaminovány podzemní vody, zeminy a stavební konstrukce. „Riziko vyplývající ze staré ekologické zátěže je nižší než u Dolní oblasti. Rozhodnutí České inspekce životního prostředí o uložení opatření k nápravě nebylo doposud vydáno. Předpokládané náklady jsou 1,1 miliardy korun,“ uvedl Haas.

Vítkovice mají na rozdíl od státu všechny dokumentace připravené a jsou připravené ihned spustit stavbu. „Na všechny zmíněné lokality jsou připraveny projekty, dokumentace, stavební povolení a náležitosti pro výběrová řízení. To, že jsou největší projekty součástí velkého státního ekotendru je komplikace z hlediska času. Potřebujeme, aby se co nejdříve začalo se sanací, největší komplikací by bylo, kdyby uplynuly lhůty platnosti některých povolení a my museli projít znovu podstatnou část administrativně schvalovacího procesu,“ upozorňuje Jiří Michálek.

Žádné komentáře

Napište komentář