Domů Dění v regionech Zkušební sběr...

Zkušební sběr bioodpadu se ve Valašských Kloboukách osvědčil, lidé ho vytřídili 23 tun

Během podzimu měli lidé možnost odevzdávat bioodpad do speciálních kontejnerů a hojně jí využívali. V listopadu díky tomu kleslo množství komunálního odpadu až o 10 tun. Oficiální spuštění sběru bioodpadu se chystá na rok 2012.

Město Valašské Klobouky uskutečnilo na podzim testování zájmu občanů o sběr bioodpadu. A setkalo se s obrovskou pozitivní odezvou. Předpokládané zkušební dvoutýdenní období, po které mohli občané přinášet bioodpad ze svých domácností do kontejnerů rozmístěných po městě, se díky zájmu veřejnosti z původních dvou týdnů prodloužilo na dva měsíce.

Lidé si také vyžádali zhuštění sítě kontejnerů na zelený odpad, a tak byl jejich počet navýšen z počátečních 13 na konečných 25 kusů. Nejdůležitější byl přitom samotný dopad sběru na celkové množství komunálního odpadu, které v listopadu kleslo až o 10 tun.

„Protože připravujeme od příštího roku rozšíření systému sběru a třídění odpadů o separaci bioodpadu, rozhodli jsme se uskutečnit zkušební provoz, abychom prověřili odezvu od občanů. Reakce veřejnosti nás potěšila a prokázala, že o třídění biologicky rozložitelného odpadu bude v našem městě hojný zájem. Třídění bioodpadu je totiž dnes již standardem, který zde zatím nebyl naplněn,“ uvedl k výsledku zkušebního sběru místostarosta města Valašské Klobouky Martin Janík.

Hnědé kontejnery byly na stanoviště po městě rozmístěny 26. září a setrvaly zde až do 2. prosince. Za tuto dobu do nich občané města přinesli bezmála 23 tun bioodpadu.

Přínos sběru bioodpadu se promítl především v úbytku směsného komunálního odpadu, který lidé vhodili do popelnic. „Za říjen se toto množství snížilo o 4,3 tuny a v listopadu klesl komunální odpad až o neuvěřitelných 10 tun. Přibližně stejné množství bioodpadu přitom bylo vytříděno do kontejnerů, takže se prokázalo, že lidé třídí správně a sběr bioodpadu přinesl požadovaný efekt,“ poznamenala referentka odboru životního prostředí Leona Vlčková. Se snížením objemu komunálního odpadu samozřejmě souvisí i snižování nákladů na jeho skládkování.

Oficiální zahájení sběru biologicky rozložitelného odpadu a také provozu kompostárny se ve Valašských Kloboukách chystá na rok 2012.