Domů Ekonomika Česko je třia...

Česko je třiadvacátou nejatraktivnější zemí pro práci na světě

0

V globálním žebříčku hodnotícím atraktivitu 118 zemí světa z hlediska pracovních podmínek a příležitostí předčila Česká republika státy jako Francie, Itálie, Španělsko či sousední Polsko i Slovensko. Nadprůměrné hodnocení Češi získali především díky vysoké úrovni odborných a technických dovedností, pozitivně byly hodnoceny také předpoklady země pro další rozvoj příznivého podnikatelského prostředí. V čem by se Česko naopak mělo zlepšit, aby i v budoucnu obstálo v mezinárodní konkurenci a dokázalo si udržet, přilákat i vychovat kvalifikovanou pracovní sílu, je zejména efektivní kooperace soukromého a státního sektoru.

Nejatraktivnější zemí světa pro práci je podle žebříčku Švýcarsko, následují Singapur, Velká Británie, USA a Švédsko. Celosvětová studie The Global Talent Competitiveness Index (GTCI), kterou již počtvrté uskutečnila organizace The Business School for the World ve spolupráci s personální agenturou Adecco Group a Human Capital Leadership Institute, hodnotila jednotlivé země z hlediska podmínek trhu, obchodu a jejich regulace, hospodářského růstu, vzdělávacího systému, politiky zaměstnanosti, provázanosti jednotlivých veřejných i soukromých institucí, životní úrovně a stylu a celkové atraktivity země pro kvalifikované pracovníky. Lídry žebříčku spojují mj. výrazné přizpůsobení vzdělávacího systému potřebám ekonomiky, vysoká mobilita a flexibilita práce nebo velké množství příležitostí pro kariérní rozvoj.

Odborné a technické dovednosti

V rámci jednotlivých kategorií dopadli Češi nejlépe v úrovni odborných a technických dovedností, kde obsadili dokonce 5. příčku. K dobrému umístění přispěla také aktuální síla tuzemské ekonomiky i rostoucí důraz na udržitelný rozvoj. „V kategorii států východní a jižní Evropy dosáhlo Česko jednoznačně nejlepších výsledků ve všech sledovaných parametrech. Zároveň však studie poukázala na aspekty, které bude potřeba zlepšit, abychom byli schopni v Česku udržet kvalitní pracovníky a současně přilákat kandidáty z jiných zemí, což je zejména při aktuálním nedostatku pracovníků na trhu naprosto klíčové,“ komentuje výsledky studie Ondřej Wysoglad, ředitel Adecco ČR. Dále dodává, že určité rezervy má Česko třeba na úrovni připravenosti k přizpůsobování politiky zaměstnanosti měnícím se globálním i technologickým podmínkám a zaostává také propojenost významných hráčů soukromého a státního sektoru, kteří by měli více kooperovat při vytváření politiky vzdělávacích systémů a pracovního trhu.

Třiadvacáté Brno

Ve studii byla letos poprvé sledována i některá světová města. Do první pětice se zařadila Kodaň, Curych, Helsinky, San Francisco a švédský Göteborg. Z českých měst se na třiadvacáté příčce umístilo Brno. „Historicky studentské město stále láká mladé talenty a přispívá k jejich dalšímu rozvoji. Brno je navíc velmi atraktivní pro firmy, a to především z oblasti IT a vývoje,“ uvádí Wysoglad. Do pilotního měření nicméně byla zapojena pouze města, která měla k dispozici data odpovídající vstupním požadavkům studie. Například Praha z tohoto důvodu letos nebyla hodnocena.

Studie GTCI dále přiblížila trendy budoucnosti práce, která bude čím dál více ovlivněna moderními technologiemi. Zatímco budou lidé v mnoha činnostech postupně nahrazováni stroji a technikou, budou to právě technologie, které na druhé straně vytvoří nové pracovní příležitosti. Pro firmy i státy pak bude zásadní přizpůsobit pracovní prostředí technologickému vývoji a lidským dovednostem. Klíčem k úspěchu budou zejména technologické dovednosti zaměstnanců, flexibilita práce, mobilita, kreativita a spolupráce. To vše na pozadí kvalitního vzdělávacího systému zaměřeného na celoživotní vzdělávání a vzájemné propojenosti státu a podnikání.

—————————————————————————————————————————

Žebříček zemí dle jejich atraktivity z hlediska pracovních podmínek a příležitostí

  1. Švýcarsko 2. Singapur 3. Velká Británie 4. USA 5. Švédsko 6. Austrálie 7. Lucembursko 8. Dánsko 9. Finsko 10. Norsko 11. Holandsko 12. Irsko 13. Kanada 14. Nový Zéland 15. Island 16. Belgie 17. Německo 18. Rakousko 19. Spojené arabské emiráty 20. Estonsko 21. Katar 22. Japonsko 23. Česká republika 24. Francie 25. Izrael 26. Malta 27. Slovinsko 28. Malajsie 29. Jižní Korea 30. Kypr…

 Žebříček světových měst dle jejich atraktivity z hlediska pracovních podmínek a příležitostí

  1. Kodaň/Dánsko 2. Curych/Švýcarsko 3. Helsinky/Finsko 4. San Francisco/USA 5. Göteborg/Švédsko 6. Madrid/Španělsko 7. Paříž/Francie 8. Los Angeles/USA 9. Eindhoven/Holandsko 10. Dublin/Irsko 11. Cardiff/Wales 12. Berlín/Německo 13. Sydney/Austrálie 14. New York/USA 15. Vídeň/Rakousko 16. Londýn/Velká Británie 17. Birmingham/Velká Británie 18. Bilbao/Španělsko 19. Singapur/Singapur 20. Barcelona/Španělsko 21. Tallinn/Estonsko 22. Brno/Česká republika 23. Hannover/Německo 24. Krakov/Polsko 25. Auckland/Nový Zéland 26. Bologna/Itálie 27. Nantes/Francie 28. Kiel/Německo 29. Riga/Lotyšsko 30. Zaragoza/Španělsko…

Žádné komentáře

Napište komentář