Domů Ekonomika ČD – Te...

ČD – Telematice rostou tržby i zisk

Podle auditovaných výsledků dosáhla ČD – Telematika a.s. v roce 2012 externích tržeb ve výši 1 505 mil. Kč. Provozní výsledek hospodaření vzrostl na 82,6 mil. Kč a výsledek hospodaření po zdanění dosáhl hodnoty 66,8 mil. Kč. Získání nových zakázek vedlo k zásadnímu zvýšení produktivity.

Výsledky hospodaření společnosti ČD – Telematika jsou poprvé prezentovány v její nové podobě ‒ po vyčlenění úseku Systémy a technologie, který byl vložen do dceřiné společnosti na začátku druhého čtvrtletí roku 2011. Následně, v první polovině roku 2012, došlo k prodeji dceřiné společnosti ČDT ‒ Informační Systémy a tímto krokem byla završena jedna etapa transformace společnosti ČD – Telematika. Rozhodnutím řádné valné hromady byl o 20 % snížen základní kapitál společnosti, celkem tedy o 408 mil. Kč, který byl vyplacen akcionářům společnosti.

V uplynulém roce se společnosti ČD – Telematika podařilo překročit stanovené plány. Ve srovnání s rokem 2011 rostly tržby celkově o 10,7 %. Bez vlivu tržeb úseku Systémy a technologie v prvním čtvrtletí roku 2011 by dosáhly růstu 28,7 %. Na pozitivním obchodním výsledku se podílely oba úseky společnosti – úsek Servis infrastruktury a úsek Telekomunikační služby. I přes pokračující zpomalení trhu telekomunikačních služeb výnosy z produktů telekomunikačního úseku rostly o 8 % ve srovnání s rokem 2011. ČD – Telematika tak uspěla díky šíři svého portfolia, akvizici nových zákazníků a realizaci nových projektů. Tržby úseku Servis infrastruktury rostly na základě realizace nových projektů o 45 %.

Provozní výsledek hospodaření ve výši 82,6 mil. Kč je o 15 % vyšší ve srovnání s rokem 2011. Výsledek hospodaření před zdaněním dosahuje po započtení výnosů z prodeje akciového podílu ve společnosti ČDT ‒ Informační Systémy, mimořádných nákladů a dalších finančních výnosů hodnoty 81,1 mil. Kč, což je o 5 % více než v roce 2011. Čistý provozní peněžní tok před změnami pracovního kapitálu dosáhl úrovně 237 mil. Kč, což činí nárůst přibližně o 9 %. Investice do stálých aktiv, financované z vlastních zdrojů, dosáhly hodnoty 41,5 mil. Kč. V roce 2012 byly vyplaceny dividendy ve výši 23 381 tis. Kč.

ČD – Telematika a.s. poskytuje ICT řešení a služby v oblasti správy, údržby a výstavby telekomunikačních systémů. Významnou část svých obchodních aktivit směřuje do telekomunikačního sektoru, kde působí jako dodavatel velkoobchodních datových a hlasových služeb. ČD – Telematika vlastní jednu z nejrozsáhlejších optických infrastruktur v ČR, centrální úložiště dat, servisní a další specializovaná pracoviště.

Služby ČD – Telematika jsou procesně zajišťovány dle několika systémů kvality. V roce 2012 získala společnost osvědčení NBÚ na stupeň „Tajné“ a osvědčení dle požadavků NATO na ověřování kvality při návrhu, vývoji a výrobě ČSO 05 1622 (AQAP 2110). Společnost byla založena v roce 1994, je členem řady profesních organizací a čítá přes 500 zaměstnanců.

Stránky Moravského hospodářství jsou tím nejlepším místem pro vaši reklamu. Vytváříme komunikační most mezi státní správou a samosprávou a managementem firem.

Žádné komentáře

Napište komentář

Doplňte správně hádanku *