Domů Ekonomika České dráhy m...

České dráhy musí zaplatit rekordní pětadvacetimilionovou pokutu, potvrdil antimonopolní úřad

RUD

Za porušení zákona o veřejných zakázkách byla společnosti České dráhy pravomocně uložena sankce ve výši pětadvacet milionů korun. Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Rafaj zamítl rozklad společnosti České dráhy a potvrdil tak prvostupňové rozhodnutí ve věci veřejné zakázky s názvem „Rekonfigurace netrakčních komfortních jednotek pro dálkovou osobní přepravu“. Původním záměrem Českých drah byl nákup šestnácti sedmivozových souprav Railjet, namísto toho však nakoupily sedm těchto souprav a uzavřely opci na osm osmivozových souprav (rekonfigurace).

„České dráhy porušily zákon o veřejných zakázkách, když zakázku na rekonfiguraci zadaly v jednacím řízení bez uveřejnění, aniž by pro to byly splněny zákonné předpoklady. Tento postup mohl přitom podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. Vzhledem k tomu, že zadavatel požadoval zásadní změny původního předmětu plnění, není možno považovat přezkoumávanou zakázku za dodatečné dodávky nebo rozšíření předmětu plnění původní zakázky,“ uvedl předseda ÚOHS Rafaj. Dodal, že vlakové jednotky poptávané v zakázce na rekonfiguraci se liší od původně poptávaných jak počtem vagónů, tak jejich druhem. Změnil se také rozsah zakázky. Například, ani jedna ze souprav Railjet, které České dráhy skutečně nakoupily, není shodná se soupravami, na něž byla vypsána původní zakázka. Podle závěrů ÚOHS se tak jednalo o zcela nové plnění veřejné zakázky.

Antimonopolní úřad v nedávné době uložil Českým drahám také prvostupňovou sankci ve výši 2 miliony korun za smlouvy na úplatné zajištění lokomotiv Taurus z Rakouska, které zadavatel každoročně uzavíral v letech 2008-2012. Tyto smlouvy nebyly zadány v některém ze zákonem stanovených druhů zadávacího řízení. Proti rozhodnutí byl podán rozklad. Za obdobnou smlouvu sjednanou pro rok 2014 ÚOHS již dříve uložil společnosti České dráhy nepravomocně pokutu ve výši jednoho milionu korun a zakázal plnění ze smlouvy. Rovněž v tomto případě je proti rozhodnutí projednáván rozklad zadavatele a bude o něm ve druhém stupni rozhodovat předseda Petr Rafaj.

Přezkum postupu zadavatelů při zadávání veřejných zakázek patří k jedné z kompetencí antimonopolního úřadu. V loňském roce zahájil ÚOHS v této oblasti téměř sedm set správních řízení. Cílem ale není jen ukládání pokut. V rámci projektu Osvěta a transparentnost veřejných zadavatelů spolufinancovaného ze strukturálních fondů Evropské unie se ÚOHS zaměřil na zvyšování povědomí pracovníků veřejné správy v oblasti zadávání  veřejných zakázek a bid riggingu. Během čtyř let proškolili experti antimonopolního úřadu téměř tři tisíce zaměstnanců veřejných zadavatelů v celé České republice.