Domů Ekonomika Čtvrtá průmys...

Čtvrtá průmyslová revoluce posílí konkurenceschopnost

0

Vláda České republiky v srpnu schválila Iniciativu Průmysl 4.0, předloženou Ministerstvem průmyslu a obchodu, jejímž dlouhodobým cílem je udržet a posílit konkurenceschopnost ČR v době masového nástupu tzv. čtvrté průmyslové revoluce ve světě.

Iniciativa Průmysl 4.0 reflektuje situaci, kdy průmysl a celá ekonomika procházejí zásadními změnami způsobenými zaváděním informačních technologií, kyberneticko-fyzických systémů a systémů umělé inteligence do výroby, služeb a všech odvětví hospodářství.

„Jsme a budeme malou otevřenou ekonomikou s obrovskou orientací na export. Průmysl tvoří asi třetinu našeho HDP a to je prakticky nejvíce ze zemí evropské zatím ještě osmadvacítky. Jsme také zemí s nejnižší nezaměstnaností v Evropě. Chceme-li ale udržet tuto pozici, je zapotřebí aktuálně reagovat na vývojové trendy v technologiích i ve společnosti, spojené s digitalizací, a skloubit je s praxí. Proto jsme také v tomto kontextu materiál připravili,“ uvedl v této souvislosti ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Dodal, že základem je aktivita podnikatelů, kteří se musí objektivnímu vývoji přizpůsobit jako první.

V Eggelsbergu působí chytrá továrna deset let

To, co je nyní označováno jako Průmysl 4.0, je součástí výrobního procesu B&R již téměř deset let. Plně propojená chytrá či inteligentní továrna je v hornorakouském městě Eggelsberg realitou od roku 2006 a od té doby probíhá její neustálé vylepšování. Nejnovějším projektem chytré továrny od B&R je optimalizace výroby průmyslových PC. V online konfigurátoru si zákazník sestaví takové PC, které přesně vyhovuje jeho požadavkům. Po ověření proveditelnosti konfigurace, ERP (plánování podnikových zdrojů) systém automaticky vygeneruje materiálový list s unikátním sériovým číslem.

„Zákazník má čistě matematicky možnost, vybrat si z více než 250 miliard hardwarových kombinací,“ říká Gerald Haas, hlavní vedoucí výroby.

Většina objednávek obsahuje dvou až tříciferný počet kusů. „Pro naši výrobu nehraje velikost objednávky žádnou roli. Objednávku na jediný kus zpracujeme stejně efektivně, jako zakázku na 1000 kusů.“

Kompletně propojená výroba

ERP systém plánuje optimální zpracování objednávky a zajišťuje tak hladký chod logistiky. Součástky ze skladu jsou dodávány „just in time“. Výroba je kompletně propojena a to jak horizontálně, tak i vertikálně. „Na našem řešení je unikátní absence různých sítí, vzájemně více či méně efektivně propojených,“ říká Haas a dodává: „Máme jednu homogenní síť, která propojuje jednotlivé stroje, zařízení automatizace budov i ERP systém.“

   B&R je vysoce sofistikovaná společnost a přibližně 50 procent jejích zaměstnanců jsou inženýři. Jak dále zdůrazňuje Jana Vránová z marketingového oddělení brněnské pobočky B&R automatizace,  většina z nich pracuje v oblasti výzkumu a vývoje, podpory a vývoje aplikací.

Rovněž všichni obchodníci jsou inženýři. „Důvod je jednoduchý. Musí být schopní hovořit se svým zákazníkem na stejné úrovni, aby mohli společně vytvořit správné rešení,“ říká Vránová. Společnost B&R slouží podle jejího vyjádření prakticky každému druhu průmyslu a požadavky jsou přitom odlišné. B&R, která byla založená v roce 1979, má dnes téměř 3000 zaměstnanců ve více než 180 kancelářích po celém světě. Patří tak k najvětším soukromým firmám, které vyvíjejí a vyrábějí kompletní řešení pro strojní a procesní automatizaci, integrované bezpečnostní technologie, průmyslové PC, operátorské panely, pohony a softwarové nástroje.

Česká republika je na startovní čáře

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest pořádá v letošním roce čtyři konference nazvané Průmysl 4.0 v praxi.  Tři již proběhly a čtvrtá se bude konat v listopadu v Liberci.

Podle specialistky komunikace agentury CzechInvestu Lucie Laštíkové je vůdčí zemí

konceptu Průmysl 4.0 Německo, který byl představen na hannoverském veletrhu v roce 2013. Společnosti jako Siemens pak dodávají konkrétní obrysy Průmyslu 4.0 v takových projektech, jako je digitální továrna v Ambergu. „Díky silným vazbám českého průmyslu na Německo, a také díky naší technologické vyspělosti si nemůžeme dovolit zůstat pozadu. O to se snaží například Iniciativa Průmysl 4.0, schválená v srpnu vládou, ale také již některé české firmy a vzdělávací instituce, které se v Průmyslu 4.0 angažují,“ říká Laštíková.

Nový obor na ČVUT

Dodává, že ČVUT v Praze otevřelo nový obor Průmysl 4.0, podobně jako ostravská VŠB-TU Ostrava vytvořila program Počítačové systémy pro 21. století. Tyto obory připravují studenty na realitu kyberneticko-fyzických systémů, jež jsou základem konceptu Průmysl 4.0. Soukromý sektor nicméně nezaostává, a to nejen díky nadnárodním společnostem, které se i v ČR úspěšně Průmyslu 4.0 věnují, jako ABB, EATON, Siemens a další, ale i díky menším českým firmám. Mezi ně patří nespočet společností zabývajících se řešeními od systémů řízení výroby, senzoriky, čipů až po témata kybernetické bezpečnosti či personalizované medicíny.    „Lze tedy říci, že Česká republika zatím v Průmysl 4.0 obstála úspěšně, i když je třeba mít na pamětí, že od této startovní čáry zbývá ještě veliká cesta a mnoho práce k opravdovému prostoupení konceptu celou českou společností a průmyslem, uvedla Laštíková.

Na čtvrtou průmyslovou revoluci reaguje rovněž navazující magisterský studijní program Průmysl 4.0, který formou individuálního studijního plánu v oboru Mechatronika, zcela nově nabízí od akademického roku 2016/2017. Fakulta strojní ČVUT v Praze tak podle jejího proděkana Jana Řezníčka reflektuje současný stav, který plyne z digitální revoluce a navazujících technologických změn, a žádá si zároveň i nové studijní programy.