Domů Ekonomika Zaspali jsme ...

Zaspali jsme v digitalizaci, tvrdí průmyslníci. Vláda přišla s akčním plánem

0
digitální ekonomika

Vládě vyčinili průmyslníci kvůli nedostatečné podpoře digitální ekonomiky. Tvrdí, že neplní své programové priority. Podle autorů výzvy se digitální technologie staly součástí všech hospodářských odvětví a ovlivňují každý aspekt našeho života včetně ekonomiky státu, na jejímž rozvoji se podílíme. Česká republika ale jejich potenciál nedokáže využít. Upozorňují, že nečinnost může vést až ke snžení konkurenceschopnosti naší země.

„Jsme přesvědčení, že pro jeho plné využití a především pro rozvoj našeho průmyslu je zcela nezbytné, aby vláda převzala aktivní roli při budování digitální ekonomiky. Tento cíl se však přes opakované výzvy adresované zejména ze strany průmyslu zatím nepodařilo naplnit,“ stojí ve výzvě, pod níž jsou podepsáni zástupci Svazu průmyslu a dopravy (SP ČR), Českomoravské elektrotechnické asociace, ICT UNIE, Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a dalších společností a organizací.

Jako hlavní problém vnímají, že vláda nemá jasnou vizi, co chce v oblasti digitální agendy vlastně dělat. „V současné době na našich ministerstvech existuje na 33 národních strategií týkajících se ICT a ještě dalších 12 s evropským přesahem. Chybí zde jakýkoliv jednotící prvek,“ uvedla Milena Jabůrková, členka představenstva SP ČR se zodpovědností za oblast digitální ekonomiku.

Signatáři výzvy poroto požadují, aby vláda jmenovala hlavního koordinátora ICT na úrovni vládního zmocněnce, který bude digitální agendu zastřešovat a zajišťovat v této oblasti efektivní spolupráci státních orgánů. Dále by vláda měla neprodleně přijmout Akční plán pro rozvoj digitálního trhu, stanovit termíny pro splnění z něj vyplývajících úkolů a rovněž zavést model závazného hodnocení dopadů regulace na digitální ekonomiku. Varovali také, že pokud nebudou tyto priority urychleně naplňovány, Česká republika bude i nadále zaostávat v rozvoji digitalizace a hrozí jí opětovný propad v žebříčcích mezinárodní konkurenceschopnosti.

Vláda proto rozhodla, že rozvoji digitální ekonomiky pomůže vynaložením sedmi miliard korun. Do roku 2020 chce tyto prostředky vynaložit na zvýšení počítačové gramotnosti Čechů. Na financování chce využít evropských fondů. Ministři chtějí hlavně lepší implementaci výuky práce s výpočetní technikou, internetem a elektronikou na školách a zároveň i podpořit rekvalifikační kurzy. To je ale pouze jeden z devíti kroků takzvaného Akčního plánu pro rozvoj digitálního trhu. Vláda počítá také s dobudováním vysokorychlostních internetových sítí, posílení kybernetické bezpečnosti a zavedením plně elektronické komunikace s úřady.

„Digitalizace přinese další impulz pro ekonomický růst a vznik nových pracovních míst. Plán podporuje dobudování vysokorychlostních sítí a rozvoj elektronické veřejné správy, digitálního průmyslu, digitálních kompetencí občanů a elektronické obchodování,“ prohlásil předseda vlády Bohuslav Sobotka.

Vytvořením akčního plánu vláda reaguje na evropskou Strategii pro jednotný digitální trh, kterou vydala Evropská komise letos v květnu. Je to zároveň nutná příprava na projednávání digitální agendy v Bruselu. „Digitalizace proniká do všech fází průmyslu a průmyslové výroby. Změny, které s sebou přináší a ještě přinese, budou dalekosáhlé, ať už v tvorbě HDP nebo v dopadu na zaměstnanost. Aby si tradiční průmyslové sektory udržely konkurenceschopnost do budoucna, musí se stát strategickým rozvojem digitální ekonomiky vážně zabývat. Digitální Česko 2.0 je překonané, musíme mířit výš,“ prohlásil vicepremier Pavel Bělobrádek na nedávném Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně.