Domů Ekonomika Díky biomase ...

Díky biomase přitekla elektřina do 120 tisíc domácností

0

Téměř 428 milionů kWh ekologické elektřiny vyprodukovaly v roce 2011 výrobny Skupiny ČEZ, které spalují nebo spoluspalují biomasu. Meziročně tak došlo ke zvýšení produkce o více než 27 % a pokrytí spotřeby zhruba 120 tisíc domácností.

Loňský rok byl ve znamení dalšího navýšení výroby z biomasy. V domácích elektrárnách ČEZ se loni vyrobilo téměř 428 milionů kWh elektřiny z biomasy, což znamená pokrytí spotřeby zhruba 120 tisíc domácností. Současně došlo k meziročnímu zvýšení produkce o 27 % oproti 337 milionům kWh v roce 2010. Drtivou většinu spalované biomasy tvořily také v loňském roce rostlinné materiály (jinak nevyužitelná dřevní hmota). Biomasy bylo v provozech Skupiny ČEZ spáleno přes 440 tisíc tun.

„Zejména ve výrobě v elektrárně Hodonín se začínají pozitivně projevovat investice posledních let, které zde umožňují výrazně překračovat hranici 200 milionů kWh ročně. Roční nárůst výroby je tažen samozřejmě také efektivnějším využitím výrobních kapacit, zlepšením logistického zázemí a skladováním biomasy v areálech našich provozoven,“ popsal pozitivní vývoj výroby v roce 2011 Dušan Timko, ředitel Organizační jednotky Teplárny Hodonín, Poříčí, Tisová a Vítkovice.

Výroba z biomasy v elektrárnách Skupiny ČEZ v ČR za rok 2011

Výroba [miliony kWh]

Celkem v ČR

427,705

Tisová

10,270

Poříčí

99,068

Teplárna Dvůr Králové

18,630

Hodonín

223,076

Vítkovice

0,202

EC Jindřichův Hradec

33,097

Teplárna Trmice

43,362

Hodonín a Jindřichův Hradec jedou jen na biomasu

V lokalitách Hodonín a Jindřichův Hradec je biomasa využívána bez spoluspalování s uhlím a pro odběratele v regionu je současně zdrojem elektřiny i tepla. Energetické centrum Jindřichův Hradec (EC JH) používá jako palivo výhradně biomasu – balíky sena, slámy a cíleně pěstované energetické rostliny. V roce 2011 vyrobili v Jindřichově Hradci více než 33 milionů kWh elektřiny a zajistili tak elektřinu pro téměř 10 tisíc jihočeských domácností. Výhledově by roční produkce elektřiny v EC JH měla činit ještě zhruba o milion kWh více.

„V Energetickém centru Jindřichův Hradec bylo loni vyprodukováno a dodáno odběratelům také 109 000 GJ tepla,“ rekapituluje Martin Hrubý, projektový manažer EC JH, další významnou položku v produkci.

V elektrárně Hodonín funguje jeden blok v modelu provozu, kdy je jako palivo používána právě výhradně biomasa. V nedávné minulosti zde došlo mj. ke zprovoznění laboratoře pro analýzy biomasy, třídiče biomasy a dopravní linky na peletky z biomasy s dopravním výkonem 20 tun za hodinu. Letos v lednu zde byl uveden do provozu automatický vzorkovač biomasy.

„Cílem těchto investičních akcí je především zvýšení elektrického výkonu celého bloku provozovaného pouze na biomasu, stabilizace spalovacího procesu rovnoměrnou dodávkou peletek do kotle a eliminace výpadků v dodávkách dřevní štěpky v zimním období,“ uvedl Antonín Svěrák, vedoucí odboru řízení provozu hodonínské elektrárny.

Elektrárna Hodonín je současně evropským unikátem v dodávce přeshraničního tepla. Také v loňském roce dodala do slovenského města Holíč zhruba 100 000 GJ z celkově vyrobených 750 TJ tepla.

Žádné komentáře

Napište komentář