Domů Aktuálně Evropská komi...

Evropská komise: Dotace nerušíme, chceme ale lepší kontrolu

0

Do České republiky dorazil dlouho avizovaný dopis Evropské komise. Ten uzavírá sérii jednání mezi Českou republikou a Evropskou komisí. Namísto proklamovaného naplnění hrozby plošného zastavení všech programů, obdržela Česká republika „pouze“ zdvižený varovný prst.

Pokud do června přijmeme opatření vedoucí ke zlepšení v klíčových oblastech kontroly a auditu, k zastavení programů nedojde. V průběhu této doby na základě vzájemné gentlemanské dohody nebude ČR žádat o proplacení peněz z EU.

„Bylo identifikováno pět slabých míst při čerpání z fondů EU. Jde především o základní nastavení a nezávislost auditního systému, řešení nesrovnalostí kontroly vykonávané řídícími orgány či zpřísnění personální politiky. Česká republika do června připraví taková opatření, která budou řešit slabá místa systému nastaveného v roce 2006,“ uvedla mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Jana Jabůrková.

Hlavní změnou bude postupné převedení pověřených auditních subjektů pod ministerstvo financí, což je významná systémová změna, která se promítne do nastavení všech operačních programů. Dojde k faktickému posílení metodické a auditní role ministerstva financí, které by mělo EK přinést dostatečnou míru jistoty, že řídící a kontrolní systémy v ČR fungují nezávisle a spolehlivě.

„Výhrady EK směřující k absenci zákona o státní službě budou operativně řešeny metodickými postupy pro výběr zaměstnanců ve strukturálních fondech. I v ostatních oblastech jsou již připravovány konkrétní kroky, které do června 2012 přinesou potřebná zlepšení. Výtky EK, včetně potřebných nápravných kroků, bude vláda projednávat na některém ze svých nejbližších jednán,“ dodala Jabůrková.

Varovným dopisem činí EK preventivní krok, kterým po téměř všech členských zemích vyžaduje důslednější kontrolou a splnění určitých opatření před odesíláním žádostí o platby. „Je třeba také zdůraznit, že toto opatření se týká přibližně třetiny operačních programů napříč Evropskou unií. V ostatních zemích se tento fakt nestal politickým tématem, ale zůstal v rovině věcných technických řešení,“ doplnila Jabůrková.