Domů Ekonomika Firmy jsou pr...

Firmy jsou proti přijetí eura

0

Do jaké míry ovlivňuje samostatná koruna byznys českých firem a jak se podniky dívají na případné zavedení přijetí eura Českou republikou? To jsou témata aktuálního průzkumu, který mezi svými členskými firmami uskutečnila Hospodářská komora České republiky. Do průzkumu se zapojilo celkem 906 členských firem ze všech regionů a všech velikostí, včetně OSVČ.

Praha – „Výsledky průzkumu dokládají, že většina českých firem, zejména těch malých a středních, nesouhlasí s přijetím eura v naší zemi. Je evidentní, že se obávají vývoje situace v eurozóně, která v současnosti spíše hledá další spoludlužníky. Eurozónu již nelze považovat za oblast ekonomické stability, ale za oblast, která má velké problémy jak vyřešit zadlužení a nedostatečnou výkonnost některých svých členů. Korunu a náš monetární trh firmy považují za stabilní prověřené hodnoty, bezpečný přístav, který se v dobách nejistoty osvědčil a kterého je lepší se v časech nestability držet, byť za cenu možná o něco vyšších nákladů na měnové operace a o trochu vyššího rizika měnových výkyvů,“ okomentoval výsledky průzkumu prezident Hospodářské komory ČR Petr Kužel. Upozornil přitom, že průzkum ukázal jistou odlišnost postojů velkých firem k euru. „Přijetí eura chtějí většinou velké firmy, které jsou ekonomicky daleko více provázány s eurozónou. Většina z nich však zastává názor, že by se tak mělo stát až v horizontu pěti a více let. Navíc tři čtvrtiny velkých podniků uvedlo, že se jejich výdaje na zajištění proti výkyvům kurzu koruny za posledních 18 měsíců nezměnily,“ doplnil prezident Petr Kužel.

S přijetím eura v České republice nesouhlasí plných 55 % firem, naopak souhlasí jen 31 %. Pro přijetí eura jsou hlavně velké firmy – 48 % z těch, které se zapojily do průzkumu, naopak z malých firem souhlasí s přijetím eura jen 26 %. Pokud se zaměříme na odvětví ekonomiky, tak většina firem působících ve strojírenství je pro přijetí eura (53 % pro, 35 % proti), naopak zcela opačný postoj zaujímají firmy ve stavebnictví (63 % proti přijetí, 19 % pro přijetí) a obchodě (67 % proti přijetí, 21% pro).

Jste pro přijetí eura?

Ano

Ne

Bankovnictví, pojišťovnictví a finanční zprostředkování

4

10

Činnosti v oblasti nemovitostí a pronájmu

5

4

Doprava, skladování a spoje

9

9

Ekonomické, právní poradenství a technické poradenství

6

41

Obchod

24

78

Ostatní veřejné, sociální a osobní služby

9

44

Potravinářský průmysl

5

10

Stavebnictví

30

100

Strojírenství, elektrotechnika

113

74

Telekomunikace a Informační technologie

11

23

Textilní, oděvní a obuvní průmysl

10

14

Těžba nerostných surovin

2

Ubytování a stravování

10

20

Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody

2

7

Vzdělávání, kulturním zábavní a rekreační činnost

13

18

Zdravotnictví a sociální péče, veterinární činnosti

1

8

Zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov a chov ryb

2

4

Zpracovatelský průmysl (papír, dřevo, chemie, farmacie)

26

29

Celkový součet

280

495

Provedený průzkum umožňuje také srovnat odpovědi firem dle regionů České republiky:

Jste pro přijetí eura?

Ano

Ne

Hlavní město Praha

23

49

Jihočeský

37

46

Jihomoravský

42

76

Karlovarský

8

24

Královéhradecký

14

27

Liberecký

10

23

Moravskoslezský

17

30

Olomoucký

15

30

Pardubický

27

25

Plzeňský

10

25

Středočeský

22

41

Ústecký

16

35

Vysočina

19

39

Zlínský

20

25

Celkový součet

280

495

Firmy, které jsou pro přijetí eura, se ve svém názoru jak rychle by se tak mělo stát, rozdělily rovnoměrně na třetiny – podle jedné části by se tak mělo stát co nejrychleji, podle další skupiny v horizontu pěti let a konečně zbylá třetina uvedla, že v horizontu deseti let.

Existence samostatné české měny pozitivně ovlivňuje podnikání téměř třetiny (31 %) tuzemských firem, naopak 21 % respondentů uvedlo negativní vliv. Zbylých 48 % respondentů uvedlo, že existence koruny jejich podnikání nijak neovlivňuje.

Průzkum dokládá, že současná krize eurozóny zásadně ovlivnila názor firem na otázku přijetí eura. Uvedlo to téměř 2/3 respondentů, z nichž samozřejmě u drtivé většiny – 95 % – se jednalo o vliv negativní. Jen 30 firem (tj. 5 % z respondentů) v průzkumu uvedlo, že současná krize eurozóny jejich názor na přínos společné měny euro ovlivnila pozitivně.

Průzkum zkoumal také otázku nárůstu či poklesu výdajů firem na zajištění proti výkyvům kurzu koruny. U většiny podniků (71 %) se výdaje během posledních 18 měsíců nezměnily, což platí jak pro velké firmy (76 %), tak střední (73 %) i malé (71%). Výdaje na kurzové zajištění se naopak v uvedeném období zvedly u 27 % firem.

Zdroj: Hospodářská komora ČR