Domů Ekonomika Firmy pomohou...

Firmy pomohou učit odborníky pro český průmysl. Dostanou miliony

Jak mohou firmy vychovat budoucí profesionály pro český průmysl? Jedna možnost se jim nabízí skrz projekt POSPOLU. Díky němu mohou podniky navázat spolupráci se středními školami či odbornými učilišti a ještě na to dostat od státu dotace.

Na podávání přihlášek už ale nezbývá moc času. Podávat své nabídky na partnerství v rámci projektu POSPOLU mohou školy a firmy jen do 8. srpna letošního roku. Pětadvacet partnerských dvojic – firem a škol – se pak podělí o 53 milionů korun na pilotáž rozšířených forem spolupráce. Celý projekt realizuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR prostřednictvím Národního ústavu pro vzdělávání.

Jde o poslední zvonění

„Pro Svaz průmyslu a dopravy ČR je projekt POSPOLU naprosto klíčový pro záchranu současné situace na trhu technické práce a stejně zásadní je pro zachování budoucnosti a konkurenceschopnosti průmyslu v České republice,“ řekl Pavel Juříček, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, který projekt inicioval.

Juříček zároveň dodal, že jde v podstatě o poslední zvonění před katastrofickými scénáři, které by nastaly, pokud stát nezavede významné změny v oblasti technického vzdělávání.

Již dnes je situace mnohých podniků v oblasti technických pracovníků kritická, a to i přes probíhající recesi a plynulý nárůst nezaměstnanosti. Firmy, zvláště v oblasti strojírenství, elektrotechniky, dopravy, stavebnictví a IT techniky mají dlouhodobě velký problém najít motivované a kvalitně vzdělané pracovníky, ať už mezi absolventy škol, tak i mezi nezaměstnanými.

I když každoročně ukončí studium přes 90 tisíc středoškoláků a kolem 80 tisíc vysokoškoláků, jen malá část z nich je totiž odborně připravena vykonávat firmami požadované technické profese.

Po změnách volají firmy dlouho

„Ekonomické subjekty už dlouhou dobu požadují zlepšení odborného vzdělávání a kvalifikace absolventů zvýšením podílu praxe a zapojením podniků do vzdělávání,“ uvedl Rudolf Fischer, prezident Česko-německé obchodní a průmyslové komory, dalšího partnerského subjektu projektu POSPOLU. „Proto jsme vyzvali naše členské firmy, aby se zapojily do pilotní fáze projektu POSPOLU a příslušného výběrového řízení, aby z něj mohly čerpat co nejvíce zkušeností a poznatků,“ konstatoval Fischer.

Jedním z důvodů nepřipravenosti absolventů je totiž jejich malá znalost firemního prostředí a firemních procesů, stejně jako ochota podřídit se požadavkům firmy. Na vině je izolace mnohých škol od dění ve firmách. Právě pilotáže partnerství škol a firem v rámci projektu POSPOLU by měly přinést návrhy takových změn v organizaci a obsahu výuky, aby žáci byli vzděláváni v maximální možné míře v reálném pracovním prostředí. To by zpětně mělo zlepšit jak jejich odborné znalosti, tak i uplatnitelnost na trhu práce.

Aby se spolupráce škol a firem skutečně prosadila v širším měřítku, jediný projekt nestačí, důležitá bude i její širší podpora. „Věříme, že nová vláda bude téma odborného vzdělávání a kvalifikace považovat za jednu ze svých priorit a aktivně podpoří projekt a jeho cíle. Přáli bychom si, aby byl k této otázce v příhodnou dobu svolán kulatý stůl s partnery z hospodářské sféry, vlády, škol, odborů, abychom společně mohli zajistit dosažení cílů a úspěch tohoto projektu. Paralelně k tomu by měla být zahájena společná iniciativa za zvýšení atraktivity technických a příbuzných oborů v České republice,“ dodal Rudolf Fischer.

Jsem zodpovědný za to, aby Moravské hospodářství stále přinášelo aktuální a vyvážené zpravodajství té nejvyšší kvality. Připravuji reportáže, články a rozhovory.

Žádné komentáře

Napište komentář

Doplňte správně hádanku *