Domů Ekonomika Firmy pomohou...

Firmy pomohou učit odborníky pro český průmysl. Dostanou miliony

0

Jak mohou firmy vychovat budoucí profesionály pro český průmysl? Jedna možnost se jim nabízí skrz projekt POSPOLU. Díky němu mohou podniky navázat spolupráci se středními školami či odbornými učilišti a ještě na to dostat od státu dotace.

Na podávání přihlášek už ale nezbývá moc času. Podávat své nabídky na partnerství v rámci projektu POSPOLU mohou školy a firmy jen do 8. srpna letošního roku. Pětadvacet partnerských dvojic – firem a škol – se pak podělí o 53 milionů korun na pilotáž rozšířených forem spolupráce. Celý projekt realizuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR prostřednictvím Národního ústavu pro vzdělávání.

Jde o poslední zvonění

„Pro Svaz průmyslu a dopravy ČR je projekt POSPOLU naprosto klíčový pro záchranu současné situace na trhu technické práce a stejně zásadní je pro zachování budoucnosti a konkurenceschopnosti průmyslu v České republice,“ řekl Pavel Juříček, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, který projekt inicioval.

Juříček zároveň dodal, že jde v podstatě o poslední zvonění před katastrofickými scénáři, které by nastaly, pokud stát nezavede významné změny v oblasti technického vzdělávání.

Již dnes je situace mnohých podniků v oblasti technických pracovníků kritická, a to i přes probíhající recesi a plynulý nárůst nezaměstnanosti. Firmy, zvláště v oblasti strojírenství, elektrotechniky, dopravy, stavebnictví a IT techniky mají dlouhodobě velký problém najít motivované a kvalitně vzdělané pracovníky, ať už mezi absolventy škol, tak i mezi nezaměstnanými.

I když každoročně ukončí studium přes 90 tisíc středoškoláků a kolem 80 tisíc vysokoškoláků, jen malá část z nich je totiž odborně připravena vykonávat firmami požadované technické profese.

Po změnách volají firmy dlouho

„Ekonomické subjekty už dlouhou dobu požadují zlepšení odborného vzdělávání a kvalifikace absolventů zvýšením podílu praxe a zapojením podniků do vzdělávání,“ uvedl Rudolf Fischer, prezident Česko-německé obchodní a průmyslové komory, dalšího partnerského subjektu projektu POSPOLU. „Proto jsme vyzvali naše členské firmy, aby se zapojily do pilotní fáze projektu POSPOLU a příslušného výběrového řízení, aby z něj mohly čerpat co nejvíce zkušeností a poznatků,“ konstatoval Fischer.

Jedním z důvodů nepřipravenosti absolventů je totiž jejich malá znalost firemního prostředí a firemních procesů, stejně jako ochota podřídit se požadavkům firmy. Na vině je izolace mnohých škol od dění ve firmách. Právě pilotáže partnerství škol a firem v rámci projektu POSPOLU by měly přinést návrhy takových změn v organizaci a obsahu výuky, aby žáci byli vzděláváni v maximální možné míře v reálném pracovním prostředí. To by zpětně mělo zlepšit jak jejich odborné znalosti, tak i uplatnitelnost na trhu práce.

Aby se spolupráce škol a firem skutečně prosadila v širším měřítku, jediný projekt nestačí, důležitá bude i její širší podpora. „Věříme, že nová vláda bude téma odborného vzdělávání a kvalifikace považovat za jednu ze svých priorit a aktivně podpoří projekt a jeho cíle. Přáli bychom si, aby byl k této otázce v příhodnou dobu svolán kulatý stůl s partnery z hospodářské sféry, vlády, škol, odborů, abychom společně mohli zajistit dosažení cílů a úspěch tohoto projektu. Paralelně k tomu by měla být zahájena společná iniciativa za zvýšení atraktivity technických a příbuzných oborů v České republice,“ dodal Rudolf Fischer.