Domů Ekonomika Firmy už z Op...

Firmy už z Operačního programu Podnikání a inovace získaly čtyřicet miliard

0

Z devadesáti miliard korun, které jsou firmám k dispozici v Operačním programu Podnikání a inovace (OPPI) zbývá už jen třináct. Čtyřicet miliard se již podařilo firmám vyčerpat na podporu podnikání a dalších sedmatřicet miliard již přislíbili úředníci zodpovědní za chod programu konkrétním žadatelům.

Na Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zatím dorazilo téměř patnáct tisíc žádostí o podporu z OPPI, ve kterých firmy žádají o podporu převyšující 146 miliard korun. „Nyní jsme již v druhé polovině programovacího období a v příštím roce budeme vydávat poslední Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Naší snahou je tak i nadále nabízet podnikatelům maximální možnost vyčerpat všechny prostředky z operačního programu,“ řekl ministru průmyslu a obchodu Martin Kuba s tím, že plánuje využít takzvaného zásobníku, který umožní v případě odstoupení již schválených projektů peníze znovu využít na jiné, kvalitní projekty. „Velmi mne těší, že se nám tak výrazně daří poskytovat finanční podporu českým firmám. Byla to jedna z mých priorit při nástupu na ministerstvo,“ dodal Kuba.

Firmy láká program Inovace

Z celého OPPI láká firmy nejvíc program Inovace. Z něho už schválili ministerští úředníci dotaci více než dvanácti stům projektů v celkové hodnotě přes sedmnáct miliard korun. A právě jeden z těchto projektů překročil už zmíněnou hranici čtyřiceti miliard. „Jedná se o projekt zaměřený na inovaci procesu výroby v oblasti hutního průmyslu. Dotací se zde snažíme podpořit nákup strojů a zařízení, které umožní přenos výsledků výzkumu a vývoje do výroby,“ popsal schválený projekt ředitel sekce fondů EU Petr Očko.

Cílem programu Inovace je zvýšení inovačního potenciálu podnikatelského sektoru. O dotace z něj si mohou požádat hlavně malé a střední podniky, které chtějí získat finance na inovační projekty. Peníze z něj ale putují i do veřejných výzkumných institucí, vysokých škol a k lidem a malým a středním podnikům, směřujícím k ochraně práv průmyslového vlastnictví.¨

Nejvíce peněz míří na Moravu

Největší část ze čtyřiceti už proplacených miliard získali podnikatelé na Moravě. Nejvíce evropské peníze z tohoto programu čerpají firmy z Moravskoslezského a Jihomoravského kraje. Dotace tak směřují do regionů, které jsou ekonomicky slabší.

Ministerstvo průmyslu a obchodu navíc pokračuje v zavádění opatření, které mají čerpání dotací z tohoto operačního programu zjednodušit. „Podařilo se nám odstranit administrativní překážky, upřesnit pravidla a zefektivnit procesy, zrychlit vyřizování žádostí a vyplácení podpor a zvýšit měsíční objem proplácených prostředků. Pomohli jsme tak firmám zjednodušit a zrychlit proces žádosti o podporu,“ vysvětlil Očko. Ministerstvo například využilo elektronizace žádostí a maximálně využívá informačního systému. „V této oblasti jsme dosáhli významného pokroku,“ doplnil Očko.

Zejména díky těmto opatřením schválila Evropská komise proplácení předložených žádosti o certifikaci. Peníze na schválené dotace z OPPI jsou tak konečně zpětně propláceny do státního rozpočtu.

Žádné komentáře

Napište komentář