Domů Ekonomika Firmy vzděláv...

Firmy vzdělávají své zaměstnance. Jinak je předběhne konkurence

0
vzdělávání zaměstnanců

Vzdělávání zaměstnanců je konkurenční výhoda. Přední české a moravské firmy svým zaměstnancům poskytují příležitosti k učení.

Změna, to je heslo dneška. Zkracující se produkční cykly, stále vyšší náročnost zákazníků a zejména nutnost držet krok s konkurencí přivádějí zaměstnavatele k tomu, že ve stále větší míře pečují o rozvoj svých zaměstnanců. Navíc pro mnoho lidí, kteří chtějí budovat svou kariéru, je právě možnost rozvoje důležitým kritériem výběru zaměstnavatele.

„Nejlepší způsob, jak motivovat zaměstnance, je nabídnout profesionální a osobní perspektivu. To nemá nic společného s tím, že nabízím jistotu. Snadno však mohu ukázat, že to nejsou jen slova, když ukážu příklady, jak u nás lidé mají šanci vzít osud do svých rukou. Asi firmy, organizace nemají moc zájem o lidi, kteří přijdou s přístupem: ‚tak co mi dáte‘. Chtějí lidi, kteří mají v nějaké míře vlastní iniciativu,“ řekl František Hroník, přední český odborník na firemní vzdělávání. Podle jeho názoru potřebují firmy hledat nové způsoby rozvoje při samotné práci. A klíčovou otázkou je i předávání zkušeností. „Je třeba si uvědomit, kolik znalostí máme ve firmě a kolik jich vlastně nevyužíváme. Otázka je, jak udělat z lidí, kteří vynikají osobním mistrovstvím ty, kteří budou mít chuť předávat své zkušenosti, udělat z nich interní lektory, aniž přestanou dělat svou práci,“ upozornil Hroník.

Nabídnout perspektivu rozvoje

Jeho slova potvrzují i personalisté a ředitelé firem. „Ve spolupráci s manažery se nastavují rozvojové plány a vzdělání hlavně s klíčovými zaměstnanci, ale i s těmi, kdo vzdělání potřebují nebo projevují zájem se dále rozvíjet. Většinou to děláme na začátku roku při stanovení cílů. Nemůžu říct, že většina to bere jako důležitý benefit, ale poslední dobu se hodně setkáváme i na pohovorech se zájmem o to, jaký vzdělávací program nabízíme,“ uvedla ředitelka pro lidské zdroje Irina Glausová ze skupiny MOL v České republice.

Na vzdělávání a zvyšování know-how zaměstnanců klademe důraz i společnost GATEMA. „Chceme se ve všech firemních aktivitách prezentovat jako hi-tech společnost, opírající se o znalý a vzdělaný tým. Dlouhá léta organizujeme jazykové kursy, podporujeme účast zaměstnanců na seminářích ať už odborných či ‚obecných‘ – namátkou obchod, komunikační dovednosti, marketing, vedení lidí a podobně,“ připomněl ředitel firmy František Vlk. Ten si myslí, že si zaměstnanci tohoto benefitu cení, i když se najdou výjimky. „Nedávno jsem měl poměrně rozsáhlou diskusi s jedním z kolegů, který přišel s myšlenkou, že jeho podřízení vnímají vzdělávání zaměstnanců jako prospěšné pouze pro firmu, nikoliv pro zaměstnance jako takového. Svým způsobem je to úsměvný názor, přiznám se však, že mě to v danou chvíli poměrně zaskočilo,“ dodal Vlk.

Nejen soft, ale i hard skills

Někteří zaměstnavatelé se soustředí především na odborné dovednosti svých pracovníků. „Většina zaměstnanců si cení možnost odborného růstu, které jim naše firma poskytuje. Vzhledem k tomu, že máme vlastní vývoj a výrobu nových produktů, neustále musíme prohlubovat a zvyšovat kvalifikace, zejména v hard skills, protože konkurence nespí a my chceme zůstat na špici ve výrobě hnacích a speciálních železničních vozidel,“ předestřel Tomáš Brancuzský z firmy CZ Loko.

Firemní vzdělávání představuje výraznou konkurenční výhodu a známku toho, že v dané firmě lidé najdou perspektivu. „Nejvíce motivuje potenciální uchazeče nabídka dlouhodobého zaměstnání a důležitost, kterou přikládáme péči o zaměstnance. Pro kandidáty se zájmem o kariérní růst je zajímavá perspektiva získání takové práce u zaměstnavatele v regionu, bez nutnosti dojíždění do Prahy,“ vyzdvihla manažerka lidských zdrojů Renata Mejtová ze společnosti Hennlich. Ta upozorňuje, že ve vzdělávání musí být systém. „Máme propracovaný systém školení pro nováčky a dalšího vzdělávání pro stávající pracovníky. Nabízíme jazykové kurzy, školení formou e-learningu a speciální semináře pro zaměstnance na aktuální témata. Většina lidí vnímá vzdělávání jako důležitý benefit, ale k účasti na kurzech a školeních je potřeba určité motivace. A ta bývá různá,“ uzavřela Mejtová.