Domů Aktuálně Indie roste, ...

Indie roste, vzájemný obchod se zdvojnásobí

0

Nejen vůní dálek a orientu může přitahovat Indie. Pro podnikatele může být mnohem lákavější více než osmiprocentní meziroční nárůst indické ekonomiky. Na vlně jedné z nejrychleji rostoucích ekonomik světa se teď mohou svézt také české a moravské firmy.

Česká republika a Indie totiž chtějí do pěti let zdvojnásobit vzájemný obchod tak, aby překonal hranici dvou miliard dolarů. „Plán na zdvojnásobení vzájemného obchodu není žádným státním inženýrstvím. Je to jasně stanovený záměr, s nímž budou vlády obou zemí pracovat, aby podpořily růst vzájemné obchodní výměny,“ říká ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek.

Cíl je to podle něj reálný. Loni český vývoz do Indie meziročně stoupl o 40 procent a přiblížil se hodnotě 800 milionů dolarů.

Podle náměstka ministra průmyslu a obchodu pro zahraniční obchod Milana Hovorky je největší zájem o firmy z oblastí strojírenství, energetiky, letecké techniky, obranného průmyslu, chemie, dobývací techniky a dopravní infrastruktury.

Česká republika a její výrobky mají navíc v Indii stále dobrý zvuk. Počátky česko-indických obchodních vztahů sahají až do období předválečného Československa. Tradice obchodní a průmyslové spolupráce začala dodávkami obráběcích strojů, zařízení pro cukrovary i působením firmy Baťa při výstavbě obuvnických závodů v místech, který svým jménem tuto historii dodnes připomínají.

„Indie patří k nejvýznamnějším hospodářským partnerům České republiky na asijském kontinentu. Pojí nás silné pouto vzájemných sympatií. Je to země, která se stále více otevírá vnějšímu světu, což vytváří řadu příležitostí i pro české firmy,“ míní Hovorka.

Během posledních padesáti let české firmy dodaly do Indie asi sto investičních celků, které v mnoha případech znamenaly vznik nových indických průmyslových odvětví, například výroby traktorů, turbín, průmyslových kotlů, motocyklů či závodů strojírenské metalurgie.

Více než padesátiletou obchodní zkušenost s Indií má také společnost Sigma Group z Lutína na Olomoucku. V padesátých a šedesátých letech tam začala dodávat čerpadla pro energetiku a prodala licenci na výrobu napájecích čerpadel pro bloky tepelných elektráren. „Dodnes tam indická společnost tato licenční čerpadla vyrábí,“ říká Miroslav Vlach, vedoucí oddělení zahraničního obchodu.

K získávání zakázek přispívá podle něj právě dlouholetá tradice obchodování. „Velmi důležitou devizou při obchodování je také navázání přátelských osobních kontaktů. Při vlastním vstupu na indický trh je třeba tento trh posuzovat jinými měřítky než evropskými. Při obchodování je třeba respektovat odlišnosti jiné kultury i mentality. V Indii má všechno svůj čas a průběh,“ radí Vlach.

Lutínská firma bude chtít do budoucna v Indii rozšířit své působení hlavně v oblasti energetiky i petrochemie. „V současné době je prostředí a klima pro investice velmi dobré. Indie podporuje dovoz technologií a know-how a brání se dovozu hotových výrobků. To znamená, že zde mohou uspět zejména firmy dodávající vstupy do výroby a technologie, zařízení pro infrastrukturu či firmy, které se rozhodnou mít v Indii vlastní výrobu či Joint-Venture,“ dodává Vlach.

PERSPEKTIVNÍ OBORY

  • Dopravní infrastruktura – V Indii vzhledem k rozsáhlosti země hraje významnou roli železniční a letecká doprava. ČR může dodávat vybavení letišť, železničních tratí, malá letadla, lokomotivy, vagóny, zařízení pro jejich výrobu a opravy.
  • Energetika – Indie trpí silným nedostatkem elektrické energie jak pro obyvatelstvo, tak pro rozvíjející se průmysl. Indická vláda má v úmyslu v nejbližších letech kapacity výrazně zvýšit. V tomto oboru má bývalé Československo v Indii tradici.
  • Vodohospodářství – V Indii neustále přibývá počet obyvatel, což souvisí s rostoucí potřebou pitné vody a s nutností její úpravy a recyklace.
  • Automobilový průmysl – V Indii roste životní úroveň, což je spojeno s neustále rostoucí poptávkou po automobilech. V tomto oboru má bývalé Československo v Indii tradici.
  • Strojírenství – Indie průběžně modernizuje svůj průmysl. ČR má v dodávkách strojů, především obráběcích, v Indii tradici.
  • Potravinářský průmysl – S rostoucí životní úrovní roste spotřeba potravin a kvalita jejich úpravy pro další prodej. Dosud jen minimum zemědělských produktů je dále zpracováno.
  • Technologie pro ochranu životního prostředí – Indie se aktivně zapojuje do ekologických projektů a její vláda je začala podporovat.

Zdroj: MPO