Domů Dění v regionech Jak podpořit ...

Jak podpořit technické vzdělávání? Odpověď nabízí Olomoucký kraj

Na technické vzdělávání žehrají firmy v Česku už dlouhou dobu. Jeho kvalita je podle nich jednou z největších brzd tuzemské konkurenceschopnosti. V Olomouckém kraji mají ale s jeho podporou rozsáhlé zkušenosti. Kromě učňovských stipendií letos kraj zavedl i stipendia pro technické obory zakončené maturitní zkouškou a klade velký důraz na rozvoj spolupráce mezi školami a zaměstnavateli. 

Ředitelé škol se proto pravidelně účastní jednání hospodářských komor. Ve své vzdělávací nabídce tak mohou lépe reagovat na požadavky trhu práce.

„V případech, kdy ředitel školy žádá o otevření nového učebního oboru, je vždy jako podklad vyžadováno i stanovisko zaměstnavatelů a úřadu práce. Velký důraz klademe na to, aby se odborný výcvik a odborná praxe žáků uskutečnila u potenciálních zaměstnavatelů,“ uvedl hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil.

Bez ochoty firem zapojovat se do projektů škol by ale dobře nastavený systém technického a přírodovědného vzdělávání mohl fungovat jen těžko. Motivovat můžou podniky i dotace, které mohou získat, když dají studentům praxi.

Dotace na studenty ve firmách

„Financování technických oborů je možné i prostřednictvím evropských dotací. Firmy, které dají příležitost studentům středních odborných škol, mohou od ministerstva průmyslu a obchodu získat stipendia. Ministerstvo chápe odborné, zvláště pak technické, vzdělávání jako klíčovou aktivitu pro udržení a posílení konkurenceschopnosti naší ekonomiky,“ dodal náměstek ministra průmyslu a obchodu Tomáš Novotný.

Konkrétní příklad fungující spolupráce v praxi může představovat partnerství Střední odborné školy lesnické a strojírenské Šternberk s místní firmou EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.

„Škola, kterou zřizuje Olomoucký kraj, by v případěpožadavků společnosti mohla zaměřit výuku oborů dle potřeb firmy. Dalším přínosem této spolupráce by byla i možnost zapojení do procesu Vysokou školu logistiky v Přerově. V tomto případě by přerovská vysoká škola mohla zacílit svůj studijní program do oblasti vojenství,“ dodal hejtman Jiří Rozbořil.