Domů Ekonomika Kombinovaná v...

Kombinovaná výroba šetří energii i životní prostředí

0

Výroba elektřiny vysoce účinným způsobem, při kterém se využívá i unikajícího tepla, stoupla za prvních osm měsíců letošního roku o více než čtyři procenta. Tímto k životnímu prostředí šetrným způsobem se v Česku získává již téměř desetina elektřiny a více než dvě třetiny tepla pro vytápění domácností i dalších objektů.

Při výrobě elektřiny se bez užitku vyplýtvá téměř třetina veškeré v tuzemsku získané energie. Lidé většinou netuší, že v klasické elektrárně se ze tří vagonů uhlí přemění na elektřinu jen jeden a vznikající teplo je vypuštěno bez užitku chladicí věží do ovzduší. „Je to, jako byste pokaždé snědli jen třetinu jablka a zbytek hodili do koše,“ řekl ředitel výkonného pracoviště Teplárenského sdružení České republiky Martin Hájek.

Řešením je podle Hájka kombinovaná výroba elektřiny a tepla neboli kogenerace, která ušetří přibližně třetinu paliva a stejnou měrou snižuje i ekologickou zátěž. Pokud se místo chladicí věže připojí za turbínu výměníková stanice a ohřeje se v ní voda pro vytápění měst a obcí, pak se hospodárně využije až 90 % energie. „Z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla pochází v České republice přibližně 9 % vyrobené elektřiny. Každý rok se tím ušetří ekvivalent energie obsažené ve 4 milionech tun hnědého uhlí,“ řekl Hájek a dodal, že to je 80 000 vagonů. Pokud by byly zapřažené za sebe, zabraly by trať z Ostravy do Chebu a zpátky.

Využití jedné pětiny dnes zmařeného tepla z výroby elektřiny by přineslo úsporu energie srovnatelnou se snížením spotřeby tepla pro vytápění v bytových domech a terciální sféře na polovinu. Rozvoj kombinované výroby je možný jednak připojováním zákazníků k soustavám zásobování teplem s kogeneračním zdrojem tepla, jednak instalací kogeneračních jednotek do některých kotelen. „Rozvoj kombinované výroby je významné protikrizové opatření, které může dát práci tisícům lidí. Pokládka nového potrubí zaměstnává české firmy, kogenerační jednotky se vyrábí v České republice,“ dodal Hájek.

Říjen je již tradičně vyhlášen měsícem kombinované výroby elektřiny a tepla, kdy se konají tematicky zaměřené konference a další doprovodné akce. „Nevýhodou kogenerace je, že na rozdíl od zateplení domu není změna hned na první pohled vidět na fasádě. Je proto třeba využít každou příležitost a dát lidem možnost, aby se o tomto šetrném získávání energie něco dozvěděli,“ vysvětlil Hájek.

Významnými kogeneračními výrobci elektřiny a tepla jsou teplárny ve většině krajských a v řadě okresních měst, dále závodní elektrárny průmyslových podniků i některé velké uhelné elektrárny, které dodávají teplo do rozsáhlých sítí blízkých měst. Kombinovaná výroba však již dnes není jen doménou velkých zařízení, lze ji úspěšně provádět i v plynových motorech nebo mikroturbínách.