Domů Aktuálně Lhostejnost i...

Lhostejnost i korupce. Manažeři kritizují společnost

0

Finalisté soutěže Manažer roku jsou nespokojeni s podprůměrnou úrovní řízení státu. Společenská atmosféra, úpadek morálky a byrokacie jim odebírají nejvíce energie.

Stav společnosti se podle manažerů promítá do lhostejnosti a ignorance lidí. Špatné řízení státu nahrává byrokracii a korupci. Přesto je většina manažerů optimistická a věří ve změny k lepšímu.

„Manažeři jsou stabilizujícím faktorem této země. Spoléhají sami na sebe, na týmovou práci a vytváří hodnoty,“ řekl prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák.

V minulých letech se manažeři vypořádávali s tlakem na produktivitu a snižování nákladů. V současnosti se soustřeďují hlavně na kladné hospodářské výsledky. Jejich cílem je budování podniků na špici v oboru a vytváření kvalitních a motivovaných pracovních týmů.

Klíčem k úspěchu v předcházejících letech byla podle manažerů schopnost rychle a účinně se přizpůsobit novým podmínkám. To potvrdilo i šetření Konfederace evropského podnikání BUSINESSEUROPE, podle něhož se díky flexibilitě manažerů podařilo české ekonomice v rámci zemí EU nejlépe vypořádat s dopady krize let 2008 a 2009. Podobně byli hodnoceni také Němci, Rakušané a Dánové.