Domů Dění v regionech Malým a střed...

Malým a středním podnikatelům na Moravskoslezsku nabízí kraj miliony

RUD

Moravskoslezský kraj spustil druhé kolo programu na podporu malých a středních podniků. Pro podnikatele připravil 4,5 milionů, které jim mají pomoci s rozvojem firmy. O peníze můžou žádat na inovace nebo vytvoření nových pracovních míst ve výzkumných odděleních.

„Dotační program jsme letos vyhlásili již podruhé. V prvním kole jsme mezi 41 žadatelů rozdělili téměř 9,9 milionů korun. Pomohli jsme tak např. s vývojem a zavedením systému monitorování koncentrace toxických plynů na důlních odvalech, který dokáže okamžitě indikovat nebezpečné koncentrace toxického plynu nebo vyvinout prototyp materiálu aditiva vhodného k použití v palivech spalovaných v průmyslových procesech, který povede ke snížení emisních hodnot v teplárnách, energetických celcích, výtopnách a podobně,“ uvedl náměstek hejtmana pro regionální rozvoj Martin Sikora.

Program „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2014“ vyhlásil kraj letos už podruhé. Podnikatelé v něm mohou pořádat o poskytnutí účelových neinvestičních dotací na dva typy projektů.

Prvním typem podpory jsou inovační vouchery, které kraj podnikatelům nabízí už od roku 2009. Díky tomuto „slevomatu“ na inovace mohou firmy dostat příspěvek na spolupráci s vysokou školou nebo výzkumnou organizací.

Podporu kraj v rámci inovačních voucherů poskytne v podobě účelových dotací maximálně ve výši 300 tisíc korun s tím, že firmy budou projekt spolufinancovat v závislosti na své velikosti – 45 procenty pro střední podnik, případně 35 procenty pro malý podnik.

Až 300 tisíc na nové pracovní místo

Druhým typem podpory jsou dotace na spolufinancování nákladů na nově vytvořené pracovní místo výzkumníka ve výzkumné a vývojové sekci podniku. Z dotace firma zafinancuje maximálně 50 procent nákladů na jedno pracovní místo. Stejně jako u voucherů ale dotace ale nepřesáhne 300 tisíc korun.

„Bez dobré práce lidi v kraji neutržíme, region se nebude rozvíjet. Proto vedení Moravskoslezského kraje svými dlouhodobými aktivitami a opatřeními podporuje podnikatelské subjekty. Je to naše priorita,“konstatoval hejtman kraje Miroslav Novák s tím, že Moravskoslezský kraj bude i nadále využívat své průmyslové kapacity, protože ty dlouhodobě tvoří základ jeho ekonomiky.

Do prvního i druhého typu podpory mohou podnikatelé podat jednu žádost. O dotaci mohou zájemci žádat do 7. října 2014, veškeré informace o podmínkách dotačního programu včetně příloh naleznou na webových stránkách kraje www.kr-moravskoslezsky.cz v sekci Úřední deska, části Dotace.