Domů Ekonomika Ministerstvo ...

Ministerstvo průmyslu a obchodu podpoří malé a střední podnikatele

0

Jak bude vypadat podpora malého a středního podnikání od roku 2014, představili úředníci z Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) v nové koncepci MSP 2014+. Ministerstvo se tak připravuje na nové programovací období Evropské unie.

Dokument, který představuje zásadní strategický materiál pro přípravu nového programovacího období EU v oblasti podnikání, budou nyní připomínkovat zástupci ostatních resortů a hospodářští partneři MPO. Do konce roku ho pak úředníci předloží vládě.

Koncepce kromě přípravy národních programů zaměřených na podporu podnikatelů řeší i podmínky podnikání malých a středních podnikatelů obecně. Klade si také za cíl motivovat podnikatele k využívání dotací z komunitárních programů EU. Hlavním cílem Koncepce MSP 2014+ je ale posílit konkurenceschopnost a ekonomickou výkonnost malých a středních podnikatelů, která bude založena na využití a rozvoji jejich inovačního potenciálu, znalostech, vzdělávání a také na rozvoji mezinárodního obchodu a spolupráce firem z EU i třetích zemí a na celkovém snižování energetické náročnosti podnikání samotného.

„Malé a střední podniky jsou významnou součástí národní ekonomiky a je nezbytné jim připravit půdu pro jejich další rozvoj, proto je cílem Koncepce MSP 2014+ stanovit jasné priority v oblasti podpory podnikání a také jednotlivé formy podpory, kdy bude kladen důraz především na návratné finanční nástroje typů zvýhodněných úvěrů, záruk a rizikového kapitálu,“ sdělil ke koncepci ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba, jehož úřad připravuje pro nové programovací období také novelu zákona o podpoře malých a středních podnikatelů, která umožní poskytování podpory podnikatelům pomocí holdingu.

Strategické priority Koncepce MSP 2014+ byly navrženy podle oblastí, které bude podporovat EU a zároveň s ohledem na specifické podmínky podnikání v Česku. V březnu a dubnu se ministerští úředníci také ptali podnikatelů, na jejich názor na novou podobu podpory podnikání. „Dle výsledků šetření jsme ještě koncepci náležitě upravili. Podpora podnikatelů v příštím programovacím období tak bude směřovat zejména na oblast kultivace podnikatelského prostředí, podporu výzkumu, vývoje, inovací a také technického vzdělávání. Výrazně bude podporována i ochrana duševního vlastnictví a internacionalizace malých a středních podnikatelů,“ sdělil ředitel sekce fondů EU Petr Očko.

Koncepce MSP 2014+ přináší 50 konkrétních opatření rozdělených do čtyř strategických priorit. Jejich cílem je účinně podpořit rozvoj malých a středních podnikatelů a posílit tak národní ekonomiku. Z dotazování podnikatelů pak vyplynulo šest TOP opatření, která jsou pro podnikatele nejdůležitější:

Zlepšování podnikatelského prostředí ČR

Podpora inovačního podnikání, včetně rozšiřování vlastních výzkumných a vývojových aktivit malých a středních podniků a rozvoje spolupráce mezi podniky a výzkumnými organizacemi

Podpora start—upů zejména prostřednictvím finančních nástrojů

Podpora technického a přírodovědného vzdělávání

Podpora internacionalizace malých a středních podnikatelů (podpora exportu)

Snižování energetické náročnosti podnikání