Domů Ekonomika Ministerstvo ...

Ministerstvo zemědělství „ručí za bio“

0

Názor, že biozemědělec je ten, kdo umělá hnojiva a pesticidy používá na poli v noci, kdy ho nikdo nevidí, má vyvrátit ministerstvem zemědělství vyhlašovaná zářijová akce Měsíc biopotravin a ekologického zemědělství. Její letošní již devátý ročník si klade za cíl zvýšit důvěru spotřebitelů v kvalitu biopotravin. Tomu odpovídá i motto celého měsíce – „Ručíme za bio“.

„O kvalitu potravin se lidé zajímají čím dál víc, proto jsme pro letošní Měsíc biopotravin zvolili téma, které tuto skutečnost zohledňuje a spotřebitele seznámí s tím, jaké podmínky musí dodržovat producenti biopotravin při výrobě i při hospodaření v souladu s trvale udržitelným rozvojem,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Produkty, které si lidé mohou v obchodech koupit pod označením bio, musí kromě obecných zásad platných pro všechny potraviny splňovat i nadstandardní požadavky na bioprodukty. Ty se dotýkají hlavně složení. Pětadevadesát procent surovin, ze kterých je produkt vyroben, musí například pocházet z certifikované ekofarmy. I pro těch zbývajících pět procent platí přísná pravidla.

Zvířata se volně pasou

Pěstování a výroba biopotravin má být navíc šetrná k životnímu prostředí a půdě, protože nepovoluje používání pesticidů a průmyslově vyráběných hnojiv. Biozemědělci musí navíc brát ohledy i na život zvířat, které chovají. Ta musí mít možnost volně se pást a slepice tak například nemůžou biozemědělci chovat v klecích.

Právě to, že biozemědělci nesmí používat nejrůznější chemické hubiče škůdců a plísní, vzbuzuje u části spotřebitelů obavy. Za to, že biopotraviny nejsou „plesnivé“, ale odpovídá Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Její kontroloři analyzují vzorky biopotravin jak na přítomnost látek, které se v ekologickém zemědělství nesmí používat, tak i plísní.

„V uplynulých letech rozbory neodhalily překročení hygienických limitů, proto můžeme vyvrátit spekulace, že biopotraviny obsahují ve zvýšené míře plísně. Zatím jsme také nezaznamenali případ, že by logo pro biopotraviny někdo použil neoprávněně, například na konvenčních potravinách. Systém ekologického zemědělství, který je garantován státem, zajišťuje pro spotřebitele důvěryhodné potraviny,“ uvedl vedoucí Oddělení ekologického zemědělství Ministerstva zemědělství Jan Gallas.

Organizátoři Měsíce biopotravin a ekologického zemědělství uveřejní každý týden na internetu nebo v tištěných novinách a časopisech článek k tématům souvisejícím s mottem akce. Součástí Měsíce biopotravin budou i desítky akcí na různých místech České republiky, jako například jubilejní 10. biodožínky Country Life v Nenačovicích.