Domů Ekonomika Na likvidaci ...

Na likvidaci několik let starých pojistných událostí vyplatí EGAP miliardy

0

Téměř tři miliardy vyplatí Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP) na likvidaci osmi pojistných událostí, které jsou spojeny se sklárnami v Rusku a na Ukrajině. O tom jak vyřešit případy, které se vlekly již několik let, rozhodli členové dozorčí rady na pátečním zasedání.

„Jde o bolestný proces, který je ale nevyhnutelný. Tyto obchodní případy bylo nutné dořešit,“ uvedl generální ředitel EGAPu Jan Procházka. Exportní pojišťovna vyplatí na pojistném plnění při likvidaci těchto pojistných událostí 2,74 miliard korun.

Ve všech řešených případech byla pojištěným subjektem Česká exportní banka a šlo o vývoz sklářské technologie do sedmi skláren v Rusku a jedné na Ukrajině. Problémy se zakázkou nastaly jednak kvůli změnám na ruském trhu a nezkušenému managementu, tak i kvůli chybám na straně exportéra. Exportér podle EGAPu chyboval v dodržování účelovosti čerpání a při uzavírání smluv nebyly dodržovány zásady koncentrace na odvětví.

Nová opatření

EGAP však přijal opatření, aby se podobná situace v budoucnu neopakovala. „Společnost přijala nová pravidla upravující řízení rizik, která mimo jiné nastavují i řízení rizika koncentrace,“ doplnil Procházka. EGAP má tak stanovené limity koncentrace, které schvaluje představenstvo a při schvalování všech obchodních případů se prověřuje jejich naplnění.

Podobně je na tom i Česká exportní banka (ČEB). „Banka si je vědoma nastalé situace u zmiňovaných obchodních případů. Při hledání řešení u těchto osmi případů jsme nastavili vnitřní kontrolní mechanismy vedoucí k tomu, aby se v budoucnu podobné situace neopakovaly,“ řekl generální ředitel ČEB Jiří Klumpar. Exportní pojišťovna i banka přitom tvrdí, že mají na vyřešení těchto osmi pojistných událostí dostatečné finanční rezervy.

Miliardy vyplacené na likvidaci pojistných událostí však nemají nijak zatížit státní rozpočet, i když je stát akcionářem EGAPu. „Rozhodnutí dozorčí rady EGAP nemá žádné nároky vůči státnímu rozpočtu, to bylo pro ministerstvo financí nepřekročitelné,“ zdůraznil ministr financí v demisi Jan Fisher.

Podle Fishera musí ministerstvo financí z pozice akcionáře EGAPu i ČEB zlepšit výkon svých akcionářských práv, a právě proto dojde na nejbližších valných hromadách obou společností k zavedení nových pravidel fungování dozorčí rady a k některým personálním změnám. „Na tomto případu se ukazuje, jak nedostatečně fungovaly kontrolní mechanismy, v tomto případě i dozorčí rada,“ zakončil Fisher.