Domů Ekonomika Nejčastěji fi...

Nejčastěji firmy přispívají na stravné, vyplývá z průzkumu

0

Firmy k platu dávají zaměstnancům i různé benefity. V drtivé většině se jedná  o příspěvky na stravné. Ten poskytovalo v minulém roce 71 procent zaměstnavatelů. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu firmy Trexima.

Průměrný příspěvek na jedno jídlo činil v loňském roce 45 korun. „Také jsem zjistili, že více než polovina zaměstnavatelů přispívá svým pracovníkům více než 41 korun,“ píše se ve výsledcích průzkumu, která Trexima vytvořila pro potřeby Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS).

Penzijní nebo životní pojištění

Kromě stravného je také oblíbený příspěvek na penzijní nebo životní pojištění, příspěvek na vzdělávání, dovolená nad rámec zákona, pružná pracovní doba, příspěvek při významných událostech nebo pracovních výročích, poskytnutí placeného pracovního volna při překážkách v práci na straně zaměstnance či využívání služebního vozidla pro soukromé účely.

„Tyto benefity však nejsou u daného zaměstnavatele nabízeny plošně. To znamenaná, že nárok na benefit nemají všichni zaměstnanci. Oproti příspěvku na stravné. Šetření ukázalo, že mezi selektivně poskytované benefity patří především zmíněná služební auta pro soukromé účely, pružná pracovní doba, možnost práce z domova ale i příspěvek na penzijní a životní pojištění,“ uvádí se ve výsledcích průzkumu.

Například firma AŽD Praha kromě pěti týdnů dovolené a příspěvku na stravování, přispívá na vzdělávání svých zaměstnanců. „Důraz klademe na odborné vzdělávání ve formě výuky cizích jazyků, nadstavbovych studijních programů či odborných kurzu a školení,“ nastínila vedoucí odboru propagace Ľubica Jáglová.

Dovolená nad rámec zákona

Právě příspěvek na vzdělávání je po stravování a pojištění, třetím neoblíbenějším. Pak i poskytování dovolené nad rámec zákona. „V roce 2016 poskytuje svým zaměstnancům delší dovolenou 57  procent zaměstnavatelů. Průměrně je zaměstnancům v těchto firmách poskytováno 5 dní dovolené navíc. Na základě výsledků lze říci, že dovolenou o 5 dní navýšilo 88 procent firem poskytujících delší dovolenou. 5 dní je tedy v této oblasti víceméně standardem,“ zjistilo se během průzkumu.

Právě takový bonus nabízí svým zaměstnancům třeba Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), která je státní organizací. Kromě toho nabízí i zkrácení stanovené týdenní pracovní doby. „Mezi benefity patří i kondiční pobyty pro vybrané provozní zaměstnance a nárok na jízdní výhody. Zaměstnanci mají možnost využívat příspěvky a výhody, které nabízí Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP). Jedná se například o příspěvek na stravenky, na rekreace a dětské tábory, na sportovní a kulturní akce a na sportovní vybavení, sociální výpomoci a půjčky. Zaměstnancům jsou dále při životním a pracovním výročí a při odchodu do starobního či invalidního důchodu poskytovány odměny vyplývající z kolektivní smlouvy a dary z FKSP. V některých případech se příspěvky z FKSP poskytují i rodinným příslušníkům zaměstnanců a bývalým zaměstnancům-důchodcům,“ přiblížil mluvčí SŽDC Pavel Tesař.

O zdraví svých zaměstnanců se stará i Dopravní podnik města Brna (DPMB). Podle mluvčí Barbory Lukšové přispívají na rehabilitace. „Naši zaměstnanci také odstávají odměny a dary, když mají životní či pracovní výročí. Samozřejmostí je u nás benefit v podobě jízdních výhod, jak pro zaměstnance, tak i rodinné příslušníky,“ poznamenala Lukšová.

Více než polovina zaměstnavatelů poskytuje tyto benefity: 

  • –  příspěvek na stravování (ať již v podobě stravenek, nebo prostřednictvím vlastního stravovacího zařízení),
  • –  příspěvek na penzijní a/nebo životní pojištění,
  • –  příspěvek na vzdělávání (nad rámec potřeb podniku),
  • –  dovolenou delší než 4 týdny,
  • –  pružnou pracovní dobu,
  • –  služební vozidlo pro soukromé účely,
  • –  pracovní volno s náhradou mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance a
  • –  příspěvek při významných událostech (narození dítěte, odchod do důchodu atd.).