Domů Ekonomika Nezaplacené f...

Nezaplacené faktury trápí živnostníky i velké firmy. Po čase už se peněz nedomohou

0
minimální mzda

Práce je odvedená, ale klient se nemá k proplacení faktury? Taková situace není v Česku zdaleka neobvyklá. Nejčastější příčinou vymáhání dluhu jsou právě nezaplacené faktury. Podle portálu ePohledávky.cz je tomu tak až ve čtyčiceti procentech problematických případů. Dva ze tří věřitelů jsou přitom malí živnostníci. Také dlužníci ale bývají především na straně drobných podnikatelů a malých firem. Ty velké mívají naopak chaos ve sledování vlastních pohledávek a po čase už peníze z dlužníka nevymohou.

„Češi mají špatnou platební morálku už bohužel zažitou, uhradit faktury po splatnosti nebo vůbec mnozí považují za normální. Prostě čekají, až přijde nějaké silné varování, které je donutí. Dva z pěti dlužníků pak reagují zaplacením dluhu hned po zaslání předžalobní upomínky,“ popsal své zkušenosti ředitel portálu ePohledávky.cz Tomáš Medřický.

Své o tom vědí zejména podnikatelé ve stavebnictví nebo autodopravě. „Jako společnost, která se zabývá kamionovou dopravou a stěhováním, se s prodlením či nezaplacením faktur potýkáme velmi často,“ přiznal jednatel společnosti HrubýMOVING Martin Dušek.

Co pomůže? Vyžádejte si dopředu potvrzenou objednávku

Podobnou zkušenost mají často i řemeslníci. Ti většinou fakturují až poté, co svou práci odvedli. Co ale dělat, když platba vázne? Důležité je vyvarovat se základní chyby – většina živnostníků si totiž dopředu nevyžádá žádné potvrzení o sjednání služby, žádnou podepsanou fakturu, objednávku nebo předávací protokol. „To značně ztěžuje pozdější vymáhání pohledávky. Je třeba mít minimálně vystavenou a ze strany objednavatele potvrzenou objednávku s jasně stanovenou cenou a termínem dodání,“ upozornil advokát David Bascheri.

Čekat s vymáháním dluhu se nevyplatí. Odborníci doporučují jednat co nejrychleji. Řada menších firem totiž po nasbírání faktur účelově padá do insolvence. Pokud věřitel včas nepřihlásí svou pohledávku do insolvenčního řízení, jeho nárok se v insolvenci neuspokojí a do budoucna může jeho vymáhání zkomplikovat uplynutí promlčecí doby.

Ta se u nesplacených faktur různí podle odvětví. Nejčastěji jsou to ale tři roky. Ode dne splatnosti dluh navíc narůstá, není-li dohodnuto jinak, o zákonný úrok z prodlení ve výši repo sazby stanovené ČNB pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o osm procent ročně.

Pohledávky jde spravovat i on-line

„Vyhnou se neplatičům je kvůli zakořeněné špatné morálce v podnikání složité. Pokud nabídneme i malým věřitelům snazší cesty k vymáhání jakkoli velkých pohledávek, může se vžitý stav změnit,“ míní Medřický.

Každý dlužník je navíc jiný a vyžaduje jiný přístup. Proto i větší firmy často bojují s administrací a nepřehledností procesů vymáhání všech svých pohledávek. „V papírové podobě je řeší různí advokáti, aniž by management věděl, co se s nimi děje,“ vysvětlil Medřický.

Řešením může být on-line správa pohledávek. Ta věřiteli mimo jiné hlídá, zda jeho faktura už není promlčená nebo zda dlužník nespadl do insolvence. „Díky on-line správě, kterou využíváme už devět měsíců, vidíme všechny naše zakázky v reálném čase, víme, jak dopadla bezplatná kontrola případu, a pokud se rozhodneme určitou pohledávku vymáhat soudní cestou, můžeme sledovat, kdy byla odeslána předžalobní upomínka či vydán elektronický platební příkaz, popřípadě rozsudek od soudu. Vče bez nutnosti kohokoliv kontaktovat a shánět,“ popsal svoje zkušenosti s on-line správou pohledávek Martin Dušek z HrubýMOVING.