Domů Ekonomika Nové sluneční...

Nové sluneční elektrárny mají smůlu, distribuční síť je přetížená

0

S fotovoltaickými elektrárnami se v loňském roce doslova roztrhl pytel. Vysoké výkupní ceny, které zajišťovaly krátkou návratnost investice, zlákaly malé i velké investory – ať už k instalaci několika panelů na střechu domu nebo rozsáhlé sluneční elektrárny na větším pozemku. Zatímco v loni v lednu představoval instalovaný výkon 65,74 MWe, letos to už bylo 462,92 MWe. Tak velký počet nových elektráren ale začal ohrožovat stabilitu distribuční sítě.

„Již v únoru se na nás obrátila společnost ČEPS, abychom pozastavili udělování kladných stanovisek k žádostem o připojení nových větrných a fotovoltaických elektráren. Důvodem této žádosti je dle ČEPSu překročení bezpečného limitu výkonu zařízení instalovaných a již odsouhlasených k připojení. Připojování dalších výrobních zdrojů, ještě neodsouhlasených distribučními společnostmi, může ohrozit bezpečný a spolehlivý provoz elektrizační soustavy,“ uvedl Vladimír Vácha ze společnosti E.ON. Stop stav vyhlásily také ČEZ a Pražská energetika.

To potvrzují i podnikatelé, kteří se specializují na stavbu zelených elektráren. „Bohužel nově vydávaná stanoviska provozovatele distribuční soustavy mají v současnosti zamítavý charakter. Ještě v loňském roce nebyl s vydáváním souhlasu o připojení ve většině případů problém,“ uvedl Josef Příkazský z firmy Ševela.

Společnost E.ON i nadále jednotlivé žádosti o připojení výroben elektřiny posuzuje. „Požadavky ale v současnosti výrazně překračují přepravní schopnosti celé naší distribuční soustavy“ vysvětlila mluvčí společnosti E.ON Božena Herodesová.

Jen za uplynulé dva roky narostl podíl celkového instalovaného výkonu obnovitelných zdrojů v zásobovacím území společnosti E.ON Distribuce stonásobně – ze 7 MW v roce 2008 na očekávaných 750 MW v roce 2010. „Za současného stavu počtu rezervací a žádostí nemůžeme, i když bychom rádi, připojovat nové výrobní zdroje. Zákonem stanovená povinnost je dbát o stabilitu a bezpečnost dodávek,“ dodala Herodesová.

Časové omezení pozastavení souhlasu k připojení bude závislé zejména na dalším postupu společnosti ČEPS. Všechny strany také nyní vyčkávají na novou vládu. Pokud by v budoucnu do sítě nové elektrárny přibyly, jejich elektřina už nebude zaplacená tak královsky, jako tomu bylo dosud.

(lis)

Počet slunečních elektráren a jejich výkon

leden 2008

249

3,4 MWe

leden 2009

1 475

65,74 MWe

leden 2010

6 032

462,92 MWe

duben 2010

7 014

491,02 MWe

Zdroj: ERÚ

Výkupní ceny elektřiny ze slunečních elektráren (v Kč za 1 kWh)

do roku 2006

6,85 Kč

2006 – 2007

14,37 Kč

2008

14,01 Kč

2009

13,15 Kč

2010

12,25 Kč

platí pro elektrárny s instalovaným výkonem do 30 kW

Zdroj: tzb-info.cz