Domů Ekonomika Novinky v tří...

Novinky v třídění odpadů? Nezavádět

Osmdesát procent za všech stanovených cílů z roku 2003 jsme splnili. To je výsledek zprávy o plnění Plánu odpadového hospodářství, které na konci ledna ministerstvo životního prostředí předložilo vládě.

„Zpráva dokumentuje řadu pozitivních trendů. Například materiálové využití veškerých odpadů přesahuje 80 procent. Dlouhodobě se zlepšuje také materiálové využívání komunálních odpadů,“ uvedla tisková mluvčí ministerstva Petra Roubíčková. Největším problémem je podle zprávy dlouhodobý nárůst ukládání biologicky rozložitelných odpadů na skládky.

„Je nutné podpořit energetické využití odpadů z veřejných prostředků, nezavádět nové prvky v třídění odpadů a navýšit horní hranici místního poplatku z 500 korun na minimálně 1 250 korun,“ vyjmenoval Pavel Drahovzal ze Svazu měst a obcí základní principy, kam by mělo nakládání s odpady v budoucnu směřovat. Kromě toho by se podle něj měl zlepšit výkon kontroly původců a zpracovatelů odpadů a zpřehlednit a sjednotit evidence odpadů.

Právě Svaz měst a obcí společně s Hospodářskou komorou, Asociací krajů a ministerstvem životního prostředí připravil materiál nazvaný Teze rozvoje odpadového hospodářství. Ten by se měl stát klíčovým podkladem pro tvorbu nového zákona o odpadech. „Nastavený model spolupráce a dosažená míra shody s našimi partnery jsou výborným základem pro rychlé dokončení legislativních opatření, která české odpadové hospodářství nutně potřebuje,“ uvedl ministr životního prostředí Jan Dusík.

Ministerstvo se svými partnery zatím připravilo takzvanou euronovelu. „Ta by měla rychle odstranit většinu konfliktů s evropskou legislativou. Vláda i poslanci by ji měli schválit ještě v tomto volebním období,“ uvedla mluvčí Roubíčková.

Do června by pak měl být dokončen a vládě předložen také věcný podklad k novému zákonu o odpadech. „Platný zákon je nepřehledný. Byl již mnohokrát novelizován a je potřeba jej aktualizovat,“ dodala Roubíčková. Nový zákon podle ní usnadní občanům třídit a zbavovat se dosloužilých výrobků, zvýhodní využití odpadu před jeho vyhazováním na skládky, výslovně potvrdí hierarchii nakládání s odpady a zpřehlední a zjednoduší pravidla.