Domů Ekonomika Nový trend: n...

Nový trend: náklad se vrací na železnici

0

Železniční nákladní doprava v Česku dlouhá léta vykazovala klesající objemy. Svého dna dosáhla v letech 2009-2010. Od té doby dochází k růstu, a ten se v posledních dvou letech výrazně zrychlil. Podíl železniční dopravy na celkovém objemu nákladu je kolem dvaceti procent, což je víc než evropský průměr.

Klíčovou příčinou je chování velkých českých průmyslových firem, pro které je vlaková doprava v mnohém výhodná. Ukazuje to anketa, v níž jsme se zástupců firem ptali na využití vlaků. Změny jsou si vědomy i přepravní a logistické firmy. Roste zájem i o intermodální dopravu, která využívá překládání kamionů na vlak. „Od roku 2010 využíváme intermodální spojení mezi Českou republikou (Ostrava a Lovosice) a Německem. Ročně tak Ewals přepraví více jak 2 500 návěsů. Růst množství zboží po železnici je limitován její kapacitou, která je již dnes blízko svého maxima,“ řekl generální ředitel společnosti Ewals Cargo Care Petr Michálek.

Podle něj je intermodální přeprava vhodná zvláště pro zákazníky, kteří chtějí nakládat více jak 25 tun zboží, což je tonáž, kterou je možno přepravit po silnici. „Dále je vhodná pro zákazníky s většími objemy, kdy část je možno přepravovat intermodálně a část po silnici, tak aby se eliminovalo riziko nedodání v důsledku zpoždění železnice,“ doplnil Michálek.

Vlakem jsou přepravovány téměř všechny komodity – jak nerostné suroviny, tak hotové výrobky nebo zboží s vyšší přidanou hodnotou. „V podstatě dnes neexistuje zboží, které by po železnici nebylo možné přepravit. Přepravujeme uhlí na vzdálenost třicet kilometrů, stejně jako na vzdálenost čtyř set kilometrů. Obecně lze říci, že železnice je využívána spíše na delší vzdálenosti, cca od dvou set kilometrů,“ uvádí Petr Šťáhlavský ze společnosti ČD Cargo.

Železnice bojuje s kamiony. Pomůže stát?

Vlaková doprava je ekologická, bezpečná, ale není pro každého. Způsob přepravy vychází jak ze specifikace zboží, tak z požadavků zákazníků,“ konstatuje mluvčí Třineckých železáren Petra Jurásková. „Překážka není na straně naší firmy, jedná se o trend na trhu, kdy se navyšují požadavky na kamionovou přepravu, která je pro zákazníky flexibilnější a rychlejší,“ doplňuje ji Barbora Černá Jurošková z ArcelorMittal. Navíc některé společnosti vlaky nemohou využít z logistických důvodů. Patří mezi ně maloobchodní řetězce. „Naše logistická centra nejsou napojena na systém železniční dopravy České republiky a náklady na vybudování tohoto napojení by neodpovídaly přínosu pro naše dodavatele.

Někteří dodavatelé však pro první fázi dopravy zboží ze svých výrobních závodů železniční dopravu využívají i dnes a až pro další rozvoz menšího množství zboží přechází na dopravu silniční,“ uvedla Zuzana Holá ze společnosti Lidl.

Stát se snaží vlakovou dopravu podpořit.Silniční dopravci už dnes mají možnost snížení silniční daně v závislosti na nasazení vozidla při svozu a rozvozu z překladišť a neplatí pro ně víkendové omezení provozu na dálnicích, rychlostních komunikacích a silnicích I. tříd. Pro vlaky kombinované dopravy železniční dopravci uplatňují slevu z poplatku za použití železniční dopravní cesty o 45 procent,“ řekl mluvčí Ministerstva dopravy Zdeněk Neusar.

 „Naši hlavní úlohu vidíme v oblasti zlepšování stavu a kapacity hlavních tratí, důležitých pro nákladní dopravu. Máme k dispozici poměrně významné prostředky. Při přípravě projektů na modernizaci tratí využívaných nákladní dopravou klademe důraz na zlepšování parametrů a kapacity i ve prospěch nákladní dopravy,“ pokračoval Neusar.

Velkým problémem pro řadu dopravců mohou být zpoždění, protože osobní vlaky mají přednost před nákladními. To je problém hlavně na železničním koridoru mezi Prahou a Brnem, resp. Ostravou. I proto SŽDC usiluje o zatraktivnění železniční dopravy mezi Brnem a Prahou v alternativní trase přes Havlíčkův Brod a počítá s její modernizací. Tato trať má dostatečnou kapacitu, je zde tedy prostor na navýšení nákladní dopravy a přesun přepravy zboží z kamionů na vlaky na trase mezi dvěma největšími českými městy.

Zeptali jsme se ve velkých firmách: Využíváte železnici pro dopravu svých výrobků?

 Jana Bahníková, Škoda Auto:

Přibližně 60 procent produkce hotových automobilů odjíždí z mladoboleslavského závodu po železnici. V areálu závodu byla za tímto účelem například také vybudována vlastní vlečka, kde pracuje téměř čtyřicet zaměstnanců v profesích strojvedoucí, posunovač, výpravčí a technický pracovník.

Petr Vaněk, Hyundai

Procento využití železniční přepravy při exportu aut ze závodu Hyundai Motor Manufacturing Czech se každoročně zvyšuje. V roce 2012 pokrývala železniční přeprava 22 procent, letos to má být až 38 procent.  

Petra Jurásková, Třinecké železárny

Co se týče expedice hotových výrobků, je podíl přepravy zhruba stejný, přibližně polovinu produkce přepravujeme po železnici a polovinu s využitím silniční nákladní přepravy. U nákupu surovin naopak převažuje železniční doprava.

Barbora Černá Dvořáková, ArcelorMittal Ostrava

V současnosti přepravujeme po železnici okolo 55 procent produkce, v následujících letech předpokládáme trend navyšování kamionových expedic a pokles vagonových k 50 procentům.