Domů Ekonomika Odhadovaná ho...

Odhadovaná hodnota zemědělské produkce loni rostla, zisky však meziročně poklesly

0
Z hlediska hodnoty produkce se tuzemským zemědělcům loni dařilo – odhadovaná hodnota v roce 2018 meziročně rostla. Zisk zemědělců ale v souvislosti s rychlejším růstem cen vstupů zaznamenal meziroční propad o 20 %. Ziskovost v letech 2016 a 2017 přitom patřila k rekordním.

Produkce zemědělského odvětví dosáhla dle předběžných výsledků za rok 2018 hodnoty 135,1 mld. korun. Meziročně vzrostla o 1,2 %. Převažoval podíl rostlinné produkce (55,6 %) nad živočišnou (38,3 %). V rámci rostlinné produkce byly nejvýznamnějšími plodinami pšenice a řepka, v živočišné převládala výroba mléka a chov jatečných prasat.

„Zvýšení hodnoty zemědělské produkce bylo důsledkem meziročního zvýšení cen většiny komodit. Výjimkou byly nižší ceny řepky a ovoce, jejichž úroda nebyla významněji ovlivněna suchem,“ říká Jiří Hrbek, ředitel odboru statistiky zemědělství ČSÚ. V živočišné výrobě došlo ke snížení cen prasat a vajec.

Zemědělcům loni rostly i výrobní náklady, a to meziročně o 4,8 mld. korun „Nárůst nákladů v zemědělství se samozřejmě projevil v ziskovosti. Ta ve srovnání s rokem 2017 meziročně klesla o 4,1 miliardy korun na 16,5 miliard korun, což představuje pokles o 20 %. Kromě nárůstů výrobních nákladů a náhrad zaměstnancům rostly také ostatní náklady, zejména pachtovné a nájemné z nemovitostí, které zaznamenalo nárůst o 2,0 % na 7,4 miliard korun,“ dodává Jiří Hrbek.