Domů Ekonomika Otázka budouc...

Otázka budoucnosti: elektřinu do baterky, nebo roztočit pozpátku elektroměr?

0
elektřina

Solární panely na střeše vyrábí elektřinu, kterou si domácnost „spoří“ do baterií rozvěšených po stěnách. Člověk by ani nepoznal, že jde o energetické zásobníky. Vypadají jako designový doplněk. Jinde se zas elektroměr točí pozpátku. To není science fiction, ale realita, která nemusí být daleko.

Baterie, které budou domácnostem „spořit“ elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů, když ji zrovna nepotřebují, začíná vyvíjet Tesla. ČEZ za stejným účelem koupil německé firmy Sonnenbatterie a Sunfire.

Firma Sonnenbatterie se zabývá vývojem, výrobou a prodejem inteligentních bateriových systémů skladování energie. Společnost sídlící v Bavorsku je díky svému unikátnímu řešení světovým lídrem v technologiích skladování energie z obnovitelných zdrojů energie pro domácnosti a komerční klientelu. „Díky aktivitám fondu INVEN CAPITAL získává Skupina ČEZ podíly v perspektivních společnostech, které zapadají do její strategie a mohou v budoucnu obohatit nabídku pro její zákazníky v oblasti decentralizované energetiky,“řekla mluvčí ČEZ Barbora Půlpánová.

Systém od společnosti Sonnenbatterie se skládá z baterie, měniče a elektroniky včetně řídicího softwaru. Systém umožňuje napojení spotřebičů v domácnosti. Automaticky se optimalizuje energetická spotřeba, ale dá se řídit i použitím aplikace na tabletu nebo chytrém telefonu. Dodávaná jednotka například využívá i předpovědi počasí.

Skladování energie v bateriích je na vzestupu

Podíl domácností, které si spolu se solárními panely pořizují i bateriový systém skladování energie, se každým rokem zvyšuje. „S tím, jak se baterie budou vyrábět masivněji, jejich výroba zlevní, tudíž nastane další pokles cen těchto systémů pro ukládání energie. Předpověď počítá se snížením nákladů na baterii v příštích 6 letech o více než 60 procent,“ udala Půlpánová.

Bateriová řešení však ani zdaleka nejsou jedinou možností. Zajímavým konceptem je například koncept Power-to-gas. Elektřina z obnovitelných zdrojů se zde v době přebytků technologicky přeměňuje na plynná paliva – vodík či metan. Ta je pak možné přidat do stávající infrastruktury zemního plynu bez vlivu na jeho spalovací vlastnosti. Touto technologií se zabývá například společnost NAFTA, která se stala součástí projektu Underground Sun Storage. Jde o projekt skladování energie z obnovitelných zdrojů v podzemních geologických strukturách ve formě směsi zemního plynu a vodíku.

Rovněž v této oblasti je aktivní ČEZ. „Investicí do společnosti Sunfire pokračujeme v rozvíjení našich aktivit v oblasti decentralizované energetiky a obnovitelných zdrojů. Jejich speciální technologie navíc pomáhá řešit problém s emisemi tím, že omezuje výskyt CO2 v atmosféře,“ uvedl Daniel Beneš, generální ředitel ČEZ. Vlajkovým produktem společnosti Sunfire je technologie palivového článku, jež funguje obousměrně, takže dokáže přeměnit palivo na elektřinu a teplo, ale i elektřinu zpět na vodík a další plyny (Power-to-Gas) nebo syntetická paliva (Power-to-Liquids).

Netmetering podporuje obnovitelné zdroje

Velkokapacitní akumulátory pro uchovávání elektřiny jsou jednou z potřebných technologií k zefektivnění procesu výroby a spotřeby této energie. Dalším nástrojem podpory je netmetering. Jednoduše řečeno systém, který umožňuje, aby se elektroměr točil oběma směry. „Dnešní problém výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů tkví hlavně ve vykrývání doby, kdy dané zařízení nemůže pracovat. Majitel vyrobenou energii v době účinnosti a přebytků levně prodává, ale posléze v době nedostatku draze nakupuje,“ vysvětlil energetický konzultant Eduard Rovenský ze společnosti Terra Group s tím, že netmetering je zajímavý účetní nástroj a nefinanční podpora obnovitelných zdrojů pro ty, kteří se nechtějí úplně trhnout z energetického řetězce, a přitom nemají zájem platit za drahý nákup něčeho, co levně prodali.

Energetická samostatnost domácností?

Dlouhodobě je vidět snaha spotřebitelů o snížení energetické náročnosti svých domácností. LED osvětlení, energeticky úsporné pračky, chladničky, mrazničky, myčky. Lidé stále více přemýšlí nad účinností svých domácích spotřebičů. „Pokud ceny energií budou postupovat směrem, jakým míří dnes, kdy distribuce a s ní spojené poplatky překračují mnohdy 60 procent celkových nákladů a tento podíl nadále roste, stále více z nás začne přemýšlet nad odtrhnutím se od tohoto systému,“ řekl Rovenský.

Ve vzdálenější budoucnosti tak energeticky samostatné domácnosti nejsou z říše science fiction. V době kdy se technologie na výrobu a skladování elektřiny posouvají závratným tempem dopředu, je možné, že jednou budou všechny domácnosti zcela energeticky samostatné. „Dnes je to ale spíše privilegium bohatších jedinců a vrstev. Ceny nových technologií spolu s životností zatím nenaznačují, že se v blízkém časovém intervalu něco z tohoto trendu změní,“ uzavírá Rovenský.