Domů Ekonomika Páru postupně...

Páru postupně nahrazuje bezpečnější horká voda

0

S cílem snížit ztráty v systému centrálního zásobování teplem, snížit imisní zatížení města Brna a zvýšit uživatelský komfort odběratelů, přistoupily Teplárny Brno na začátku letošního roku k výměně části parních rozvodů za horkovodní. Výměnou budou dotčeny oblasti zásobované z „parovodu Tábor“ a historické jádro města Brna.

Projekt na změnu zásobování teplem byl vypracován v letech 1993-1995 a částečně zrealizován v letech 1998-2002 v lokalitě „parovodu Tábor“, která leží severně od Moravského náměstí mezi ulicemi Šumavská, Štefánikova, Lidická a Kounicova. Dobudovaný systém sekundárních kolektorů a rozvoj Jižního centra nyní Teplárnám Brno umožňuje zrealizovat další etapy tohoto projektu a rozšířit práce i do oblasti historického jádra města Brna, která je vymezena ulicemi Údolní, Žerotínovo náměstí, Joštova, Rooseveltova, Divadelní, Benešova, Nádražní a Husova.

Výměna teplonosného média by se měla v obou lokalitách uskutečnit v průběhu sedmiletého období. Postup prací však bude záviset na dostupnosti finančních prostředků, a to nejen na straně Tepláren Brno, ale i na straně majitelů – odběratelů. Úspěch půlmiliardového projektu si vyžádá jejich úzkou spolupráci s Teplárnami Brno. „Majitelé výměníkových stanic povinni se ze zákona na rekonstrukci podílet. Jsme však připraveni jim poskytnout kompletní technickou, projekční i realizační podporu, včetně finanční pomoci pro realizaci přechodu na nové médium,“ uvedl generální ředitel Teplárny Brno Alexej Nováček.

Obyvatelé města Brna se přitom nemusí obávat toho, že budou ulice v centru sedm let rozkopané. „Velká část prací se uskuteční v podzemních kolektorech, které usnadňují řadě společností provádět údržbu a opravy inženýrských sítí, aniž by omezovaly či jinak narušovaly provoz na komunikacích a obtěžovaly chod života města výkopy, hlukem, prašností a staveništní dopravou. V místech, kde nejsou vybudované, budeme spolupracovat s městem tak, aby se naše sítě, pokud to bude možné, rekonstruovaly v průběhu plánovaných rekonstrukcí samotných ulic,“ popsal technický ředitel Tepláren Brno Vladimír Jandásek.