Domů Aktuálně Poslanci zmír...

Poslanci zmírnili diskriminaci tepláren

Poslanecká sněmovna přijala kompromisní variantu, která ruší poplatky za znečišťování u oxidů síry a oxidů dusíku po roce 2015. V případě emisí tuhých látek zůstává zpoplatnění zachováno až do roku 2021. Vzhledem k tomu, že malé zdroje znečišťování neplatí poplatky vůbec, dochází tak k částečnému odstranění kontraproduktivní diskriminace tepláren v konkurenci individuálního vytápění.

„Přijatý model poplatků chápeme jako mezní kompromis v době, kdy teplárenství čekají masivní investice do modernizace a snižování emisí, zatímco provozovatelé individuálního vytápění nemusí pro zlepšení ovzduší dělat nic,“ řekl ředitel výkonného pracoviště Teplárenského sdružení České republiky Martin Hájek a dodal: “Ekonomická diskriminace teplárenství se tím sice zmírňuje, ale zůstává zachována, protože teplárny si na rozdíl od individuální výroby tepla budou od příštího roku muset kupovat povolenky a nadále také platí ekologickou daň ze zemního plynu, ze které mají domácnosti a domovní kotelny v zákoně výjimku.“

Jak připouští i Ministerstvo životního prostředí, mají poplatky za znečišťování ovzduší hlavně fiskální charakter. Vzhledem k tomu, že jsou vybírány pouze od velkých zdrojů, vytvářejí naprosto kontraproduktivní znevýhodnění ekologického dálkového vytápění v konkurenci s individuální výrobou tepla, která představuje jedno z největších rizik pro kvalitu ovzduší. Téměř 4 miliony domácností připojených na ekologické dálkové vytápění paradoxně za emise platí, protože poplatky se promítají do ceny tepla, zbytek občanů nikoli.

Po roce 2015 budou emisní limity a stropy zaváděné pro průmyslové zdroje evropskou legislativou natolik přísné, že provozovatel již těžko může být jakkoliv ekonomicky motivován k dalšímu snižování emisí. Současně dojde k výraznému poklesu emisí a význam velkých zdrojů jako znečišťovatelů ovzduší zásadně klesne ve srovnání s individuálním vytápěním a dopravou. Přizpůsobení se novým požadavkům bude samo o sobě vyžadovat ekologizační investice v řádu desítek miliard korun i zvýšené provozní náklady.

Poplatky za emise zůstávají zachovány u tuhých emisí, které jsou jednak z hlediska překračování imisních limitů nejproblematičtější, jednak se na nich velké zdroje podílejí ještě významným způsobem. Imisní limity pro oxid siřičitý již v České republice překračovány nejsou, limity pro oxidy dusíku jsou překračovány v blízkosti městských komunikací, kde je naprosto rozhodujícím zdrojem doprava.

Žádné komentáře

Napište komentář