Domů Ekonomika Projekt karvi...

Projekt karvinské spalovny čeká na výsledek studie EIA

0

Změna negativního postoje státu k výstavbě spaloven otevřela Moravskoslezskému kraji dveře k velkému projektu – takzvanému Krajskému integrovanému centru. To by mělo vzniknout v lokalitě bývalého karvinského Dolu Barbora a energeticky využívat až 190 tisíc tun komunálního odpadu ročně.

KarvináZměna negativního postoje státu k výstavbě spaloven otevřela Moravskoslezskému kraji dveře k velkému projektu – takzvanému Krajskému integrovanému centru. To by mělo vzniknout v lokalitě bývalého karvinského Dolu Barbora a energeticky využívat až 190 tisíc tun komunálního odpadu ročně.

„Spalovna by měla být uvedena do provozu nejpozději v roce 2015 a celkové náklady by se měly pohybovat kolem pěti miliard korun,“ uvedl radní Moravskoslezského kraje Jan Stoklasa s tím, že se v současné době projednává studie vlivu na životní prostředí EIA. „Pokud bude stanovisko kladné, může se vydat územní rozhodnutí a požádat na Ministerstvu životního prostředí o dotaci,“ dodal Stoklasa.

V současné době se v Moravskoslezském kraji vyprodukuje asi 460 tisíc tun komunálního opadu ročně a více než 80 % se ukládá na skládky. „Spalovna by byla v provozu osm tisíc hodin ročně a zpracovala by 190 tisíc tun, což jistě není zanedbatelné množství. Dalším pozitivem tohoto projektu je zisk tepla a elektrické energie ze spalování komunálního odpadu,“ míní Stoklasa.

Negativní hodnocení by přitom Moravskoslezskému kraji mohla přinést skutečnost, že patří mezi regiony s nejnižší výtěžností recyklovatelného odpadu.„Hledisko plnění cílů plánu odpadového hospodářství kraje je jedním z hodnotících kritérií projektů v rámci ekologické relevance projektu,“ potvrdila mluvčí Státního fondu životního prostředí (SFŽP) Lenka Brandtová.

SFŽP předpokládá, že hledisko výtěžnosti recyklace odpadů bude uvažováno už při přípravě samotných projektů od investora a zohledněno zejména v pvolovacích procesech a stanovisku příslušného kraje k projektu. „Projekty jsou hodnoceny a mezi sebou porovnávány zejména z hlediska výše měrných finančních nákladů na zařízení,“ dodala Brandtová.

V České republice fungují v současné době tři spalovny – v Praze, Brně a Liberci. O stavbě spalovny v minulosti uvažovala i Vysočina. „Teď je tento záměr na seznamu těch, které bychom chtěli v budoucnu realizovat. Konkrétní projekt ale vypracovaný zatím nemáme,“ uvedla mluvčí kraje Vysočina Eva Neuwirthová.

Žádné komentáře

Napište komentář