Domů Ekonomika Robotizace na...

Robotizace nastupuje v masivním měřítku

Když jsme v Moravském hospodářství před dvěma roky oslovili zástupce firem s otázkou, zda se jich dotýká automatizace a robotizace, většinou hovořili spíše o plánech. Nyní je všechno jinak a robotizace se uplatňuje v masovém měřítku.

V roce 2017 se uskutečnil průzkum „Průmysl 4.0 z pohledu české praxe“ provedla poradenská společnost EY. Podle něj si české výrobní firmy více než polovina průmyslových firem již tehdy plánovala v tříletém horizontu investovat do nástrojů průmyslu 4.0. Realita tomu odpovídá.

„Vlna automatizace a robotizace je velmi aktuální v Česku i na Slovensku. Množství tradičních výrobních firem už léta využívá různé typy robotů a experimentuje s novými a další se na robotizaci připravují. Největší míra robotizace výroby je v automobilovém průmyslu, kde velké firmy jako Volkswagen, Kia nebo Jaguar Land Rover využívají ve výrobě stovky robotů. Příkladem úspěšné robotizace mimo tento sektor je například výrobce obuvi Ecco, který v posledních pěti letech investoval miliony eur do robotizace a výrazně zvýšil míru automatizace ve výrobě,“ uvádí Peter Kolesár z poradenské společnosti Civitta. Ta se specializuje na spolupráci s firmami ve východní polovině Evropy v oblasti strategického managementu.

Vzhledem k vysokému podílu automobilového průmyslu, který vyrábí ve velkých sériích, je logické, že tempo robotizace může být v našich podmínkách rychlé. Jedním z leaderů v této oblasti je ABB. „Vzhledem k tomu, že ABB celosvětově instalovalo již více než 300 000 robotů lze uvést celou řadu takových případů. Většina robotů se stále instaluje v automobilkách anebo ve firmách, které dodávají do automobilového průmyslu. Nicméně robotizace se čím dál více prosazuje i v jiných odvětvích průmyslu. Když vezmeme Českou republiku a projekty, kde se robotizovala výroba od úplného počátku, můžeme uvést například výrobu nápojů ve firmě Pinelli (dnes Kofola), výrobu regálových systémů ve firmě STOW, systémy vytápění ve firmě Atrea nebo díly na traktory ve firmě JVP či výrobce traktorů Zetor. Robotizace dnes proniká i do oborů s vysokým podílem ruční práce. Příkladem může být výrobce vysoce kvalitních kytar Furch, kde se naše roboty rovněž uplatňují při leštění a lakování,“ říká manažerka firmy ABB Markéta Brázdová.

I malosériová výroba nabízí prostor pro automatizaci

Skutečnost, že robotizaci využívají i firmy se zakázkovou výrobou, může být na první pohled překvapivá. Na ten druhý už méně – i zde přece dochází k řadě opakovaných operací. Nasazování robotů zde vyžaduje velkou dávku přemýšlení, přesto přináší výsledky. A je i prostředkem pro úsporu pracovních míst v řádu jednotek. Existují ale stále oblasti, kde je lidská pracovní síla nenahraditelná.

„O robotizaci můžeme hovořit u naší mateřské společnosti. U nás došlo v některých výrobách k poloautomatizaci, ale ono to je zřejmě z toho důvodu, že naše výroba je dosti specifická, často se jedná o zakázkovou výrobu, a tak robotizace ani moc nepřichází v úvahu, neboť tato se dle mého názoru spíše využije v sériové výrobě,“ říká Jaroslav Špiler, jednatel firmy Frenzelit v Dolním Rychnově.

Koboty, aneb robot spolupracuje se zaměstnancem

Obavy, že robotizace připraví lidi o práci, již byly vyvráceny. Jednak bude zapotřebí pracovní síla na ovládání robotů, jednak si lidé najdou práci v řadě nových odvětví, a především ve službách. Na druhou stranu ovládání robotizované výroby bude vyžadovat specifické dovednosti. A pak je tu ještě jeden fascinující směr: kobotizace, aneb spolupráce člověka a robota. Podle zprávy Mezinárodní federace robotiky (IFR) budou právě koboty motorem růstu počtu nasazených průmyslových robotů.

„Byla to právě společnost ABB, která v roce 2015 uvedla na trh robota YuMi, který je prvním skutečně spolupracujícím robotem se dvěma pažemi navržený pro společnou práci s lidmi především v oblasti montáže drobných dílů. Umožnuje naprosto bezpečnou spolupráci lidí a robota bez nutnosti použití bezpečnostních prvků a klecí, které jsou nezbytné v případě konvenčních robotických pracovišť. Robot YuMi se už používá v celé řadě aplikací. V Jablonci pomáhá v továrně ABB vyrábět elektrické zásuvky a vypínače a v Praze třeba při výrobě polovodičů. Ve firmě Bosch nebo Continental zase pomáhá při montáži drobných dílů pro automobily. Stojí jistě za zmínku, že YuMi je programovatelný pomocí jednoduché aplikace na tabletu, kdy operátor robota naučí pohyby přímo tažením vlastními silami,“ uvádí Brázdová.

Zatímco klasické roboty jsou zpravidla odděleny mechanickými nebo optickými závorami od lidské obsluhy, koboty jsou konstruovány pro přímou spolupráci s člověkem. To nicméně vyžaduje dostatečné technické zabezpečení – například omezení síly a výkonu, co nejlehčí ramena robotů, zaoblené tvary a pomalejší pohyb. Právě koboty se uplatní v provozech, které zcela automatizovat nejde a tam, kde se vyrábí v menších sériích.

„Kolaborativní roboty jsou pro mnoho malých a středních výrobních firem vhodným a cenově dostupným vstupem do světa automatizace. Koboty nejen zvyšují efektivitu práce, ale zejména zvyšují i bezpečnost při práci, protože snižují fyzické zatížení pracovníků. Do budoucna může větší využití umělé inteligence pomoci ještě zvýšit plynulost lidské interakce s robotem a předvídat kolizní situace,“ uzavírá Peter Kolesár

Autor: Ladislav Koubek