Domů Ekonomika Stavební firm...

Stavební firma nechce nabídnout dumpingovou cenu? Výběrové řízení pro ni může být ztrátou času

0

Jak nejefektivněji získat stavební zakázku? Přes osobní kontakty. Takový je alespoň názor ředitelů stavebních firem podle analytické zprávy společností CEEC Research a KPMG Česká republika. Až čtyři z deseti firem jsou přitom ochotny vzít i zakázku s nulovou nebo zápornou marží, aby si zajistily alespoň nějakou práci. U velkých společností je to dokonce každá druhá.

Že jsou při shánění stavebních zakázek nejefektivnější osobní kontakty, potvrdilo v čtvrtletní analýze českého stavebnictví sedmadevadesát procent ředitelů stavebních firem. Výběrová řízení od nich naopak dostala co do efektivity známku nejhorší.

„Ve výběrových řízeních, a zejména v těch financovaných z veřejných prostředků, je cena zpravidla jediným rozhodujícím kritériem,“ přiblížil běžnou praxi ředitel analytické společnosti CEEC Research Jiří Vacek. To by samo o sobě nemuselo být vždy ke škodě věci. Problém ale je, že se kvůli aktuálnímu nedostatku práce na trhu najde často firma ochotná nabídnout i dumpingovou cenu, a díky tomu zakázku vyhraje. „Pro firmy, které nejsou ochotny jít touto cestou, je pak účast ve výběrovém řízení ztrátou času a nákladů,“ dodal Vacek.

Na druhé straně jsou některé firmy schopné získat informace o připravovaných zakázkách, na které ani nemusí být vyhlašováno standardní výběrové řízení. „V takových případech buď zadavatel osloví jen několik jím vybraných firem, nebo, pokud se výběrové řízení koná, získají tyto firmy větší časový náskok a na zakázku se mohou lépe a detailněji připravit,“ vysvětlil Vacek.

Pomůže nový zákon

Podle ministryně pro místní rozvoj Věry Jourové má situaci na trhu napravit nový zákon o veřejných zakázkách. „Mohl by být zaměřen na výběr kvalitních projektů pod heslem ,Value for Money´ (hodnota za peníze) za jasně stanovených podmínek,“ doplnila Jourová. Zákon by tak odrážel celoevropský trend, který zpružňuje zadávání veřejných zakázek. „Přijměme tedy nový zákon pro výběr kvalitních nabídek a oproštěme se od aktivit, které se mylně domnívají, že vyřeší korupci v této zemi,“ uvedla Jourová. K tomu by měly podle ní sloužit spíše kontrolní a auditní systémy.

Podíl společností, které jsou ochotny nabídnout cenu s nulovou nebo zápornou marží, se ve srovnání se situací v minulém roce výrazněji nezměnil (pokles jen o tři procentní body). Aktuálně jsou ochotny přijmout takovouto zakázku téměř až čtyři z deseti stavebních firem (38 procent), což vytváří zmíněný extrémní tlak na cenu ve výběrových řízeních. U velkých společností se jedná dokonce o každý druhý podnik (50 procent).

Ani interní předpisy ve stavebních firmách nejsou, zdá se, tesány do kamene. Polovina společností je ochotna zariskovat a porušit je, pokud by to mělo zajistit práci pro jejich zaměstnance. Aktuálně se jedná až o 52 procent společností (49 procent v roce 2013). Porušování svých předpisů pro získání zakázky nejčastěji potvrzují velké stavební společnosti, a to až čtyři z pěti firem (79 procent).

Situace s korupcí se podle ředitelů stavebních firem dále zlepšila. Podle nejnovějších výsledků Kvartální analýzy českého stavebnictví potvrzuje 71 procent ředitelů, že jejich firma nebyla požádána v minulém roce o úplatek při získávání zakázky (60 procent v roce 2013). Historicky se tak za celou dobu sledování této problematiky jedná o nejlepší výsledek. Situace je ale rozdílná ve velkých, nebo naopak malých a středních firmách. Tři čtvrtiny malých a středních firem (75 procent) uvádějí, že nebyly požádány o úplatek. Z velkých firem nebylo o úplatek požádáno pouze 58 procent společností.