Domů Aktuálně Stavební firm...

Stavební firmy si přejí více veřejných zakázek

0

Stavebnictví patří mezi významná odvětví české ekonomiky. Na tvorbě hrubého domácího produktu se dlouhodobě podílí mezi šesti a sedmi procenty, je i významným zaměstnavatelem – v dobách stavebního boomu zde našlo uplatnění více než 450 tisíc lidí. Současná vláda se rozhodla zatáhnout za záchrannou brzdu a zastavit prohlubování zadlužování státu. V oblasti dopravy se v programovém prohlášení zavázala zachovat výši investic do dopravní infrastruktury.

Hledání úspor na výdajové straně státního rozpočtu se promítá i do objemu investic směřujících do stavebnictví. Podle informací prezidenta Svazu podnikatelů ve stavebnictví Václava Matyáše nemůže být prozatím o žádném oživení v sektoru stavebnictví řeč. To dokumentují i všeobecně známá čísla. O začátku krize v roce 2008 poklesla stavební produkce přibližně o 13 %. V loňském roce klesla oproti již chudému roku 2009 výstavba nových bytů o čtvrtinu. V meziročním srovnání výrazně klesl i objem vypsaných veřejných zakázek – pouhých 63 % objemu roku 2009. „Nebyla zahájena žádná stavba dopravní infrastruktury, bohužel se zastavuje i jejich investorská příprava pro další výstavbu (územní plánování, územní řízení, studie apod.),“ dodává Matyáš.

„Díky poklesu stavební produkce řada firem zkrachovala a opustila stavební trh. Stejná situace je u výrobců stavebních materiálů a samozřejmě i v dalších navazujících oborech jako je například projekce, doprava či služby,“ vysvětluje Matyáš. Pokles stavební produkce se negativně podepisuje i na trhu práce – dochází k dalšímu omezování pracovních příležitostí a ztrátě pracovních míst.

Tři možné scénáře

Svaz podnikatelů ve stavebnictví pracuje se třemi scénáři vývoje českého stavebnictví – protikrizovým, pasivním a restriktivním. Pro naplnění prvního z nich musí vláda přijmout opatření, která povedou k zastavení propadu. Především musí zvýšit objem veřejných investic v roce 2011, zlepšit proces zadávání, vyhodnocení a kontroly veřejných zakázek a provést opatření pro podporu soukromé investiční sféry.

Pasivní scénář počítá s tím, že i přes pomalé oživení české ekonomiky vláda neprovede žádná opatření pro podporu stavebnictví. Rozpracované stavby se budou dokončovat a nové se budou koncepčně omezovat. Poslední scénář také počítá s tím, že vláda neprovede opatření na podporu stavebnictví. Navíc přistoupí k výrazným škrtům investic z veřejných rozpočtů.

Blíže nejhoršímu scénáři

V současné době stojí proti oživení ve stavebnictví hledání úspor na výdajové straně státního rozpočtu. Příkladem mohou být škrty na ministerstvu dopravy. V polovině srpna minulého roku představil Vít Bárta seznam staveb, které budou zastaveny v důsledku úsporných opatření vyvolaných finanční situací státu. Přičteme-li možné dopady připravovaných reforem na soukromou poptávku (např. zvýšení sazby DPH, snížení státní podpory u stavebního spoření, horší dostupnost hypoték), nejeví se budoucnost příliš optimisticky.

Václav Matyáš se obává naplnění nejčernějšího scénáře. „Námi představená protikrizová varianta nenastala, protože vláda neučinila žádná rozhodnutí, která by její platnost podmiňovala. Vývoj podle pasivní varianty probíhal ještě v loňském roce a vzhledem k vstupním podmínkám do roku 2011 lze téměř s jistotou počítat, že již v letošním roce, ale minimálně i v roce 2012 se bude vývoj blížit k variantě restriktivní, která bude pro stavebnictví katastrofická,“ uvedl Matyáš.

Podle Matyáše je pouze jediná možnost, jak pomoci českému stavebnictví – vláda se musí rozhodnout plnit své programové prohlášení, které přijala v srpnu minulého roku. „Vláda rozpočtové odpovědnosti by si měla uvědomit význam investic jako jednoho z významných nástrojů k překonávání dopadů ekonomické krize. Tuto zásadu realizuje většina zemí,“ uzavírá Matyáš.