Domů Ekonomika Téměř každá d...

Téměř každá druhá firma se potýká se zpronevěrou

0

Největším problémem, který řeší téměř každý druhá firma, je zpronevěra neboli krádež majetku. Více než třetina se pak potýká se střetem zájmů. Vyplývá to z průzkumu poradenské společnosti KPMG ve střední a východní Evropě. Podle výsledků šetření jsou firemní opatření na detekci a prevenci těchto jednání nedostatečná a neefektivní.

Průzkum mezi více než stovkou společností ve střední a východní Evropě, který v průběhu dvou let posuzoval účinnost řízení rizik podvodného jednání, přinesl zajímavá zjištění. Nejčastějším přečinem, s nímž se potýká čtyřicet procent firem, je zpronevěra majetku. Podvodná jednání se však neomezují jen na řadové zaměstnance a hmotný majetek společnosti. Mezi časté problémy patří také střet zájmů a využívání nezákonných výhod, s nimiž se již setkalo sedmatřicet procent firem.

„Jeden z klientů nás například požádal, abychom prošetřili případ podezření ze střetu zájmů u člena vedení dceřiné společnosti. Naše šetření skutečnost nejen potvrdilo, ale navíc prokázalo, že dotyčný propojení aktivně využíval k vlastnímu obohacování. Škoda na uzavřených nadhodnocených zakázkách nakonec představovala stovky tisíc eur,“ uvedl Director oddělení Forenzních služeb společnosti KPMG Česká republika Maroš Holodňák. Přitom by stačilo, aby firmy důkladně prověřovaly vztahy mezi zaměstnanci a dodavateli.

Etický kodex zaměstnanci neznají

Firmy se v posledních dvou letech potýkaly také s korupcí a úplatkářstvím, obsazováním významných funkcí spřízněnými osobami nebo nedovoleným využíváním majetku společnosti či přijímáním darů. Přitom má většina firem stanovený etický kodex. Ten však zaměstnanci často neznají a porušují jej.

Většina dotazovaných společností také potvrdila, že má mechanismy, které mají podvody a jednání proti etickému kodexu odhalit. Jen málokdy jsou ale opravdu funkční. „Společnosti by měly zavést formální pravidla, která budou upravovat oznamování podvodného jednání a zvyšovat povědomí svých zaměstnanců o těchto pravidlech, a pravidelně své zaměstnance také školit a motivovat,“ doporučil Holodňák.

Firmy si nedostatečně prověřují i své obchodní partnery. „Z výsledků našeho průzkumu vyplývá, že většina společností před tím, než vstoupí do obchodního vztahu, riziko takového vztahu posuzuje. Většinou se však jedná o omezené a neformální posouzení, které se zaměřuje především na finanční rizika, a abstrahuje od rizika podvodu, například ve formě fiktivní firmy nebo nastrčeného prostředníka,“ upozornil Maroš.

Žádné komentáře

Napište komentář