Domů Ekonomika Unie zamítla ...

Unie zamítla miliardy na čističky, voda může zdražit

Zhruba 10 miliard odmítla proplatit Evropská komise na lepší kvalitu odpadních vod. Striktní postoj se opírá o závazky, které před lety učinila Česká republika jako jediný stát Evropské unie – slíbila tehdy, že obce nad dva tisíce obyvatel zrekonstruují staré nebo postaví nové čističky.

Vláda pak zákonem závazek přenesla na obce a města. Města a obce, které připravovaly nebo již realizovaly výstavbu a intenzifikaci čistíren odpadních vod, příp. také výstavbu a rekonstrukci kanalizací, by podle aktuálního vývoje neměly obdržet očekávané prostředky k financování vodohospodářské infrastruktury. Podle Svazu měst a obcí reálně hrozí, že města a obce budou muset projekty financovat vlastní cestou nebo ve spolupráci se stávajícím soukromým partnerem, např. formou půjček nebo jiných dotací. Potom však cenu za projekt přenesou na obyvatele, resp. spotřebitele, v ceně vodného a stočného.

„Může dojít až k finanční destabilizaci obcí, zejména tam, kde obce již peníze investovaly. Problém se týká především menších měst, ve kterých nelze náklady uhradit formou zvyšování ceny stočného,“ upozorňuje předseda Svazu Dan Jiránek, primátor Kladna, který je také členem krizového týmu VODA sestaveného ministrem životního prostředí.

Na téma podpory projektů modernizace vodohospodářské sítě proběhla v posledních měsících řada jednání v České republice i v Bruselu. Krizový tým VODA se snaží pro každý projekt hledat cesty, jak dotace na projekty získat. Nejsvízelnější situace je u 29 žadatelů, kde jsou smluvní vztahy s provozovateli dlouhodobě vázány. „Svaz bude usilovat o to, aby stát uznal svoji chybu, a obcím, které do problému uvedl v důsledku nereálných závazků a chybně připravených pravidel, poskytl pomoc,“dodává Dan Jiránek.