Domů Ekonomika Úřad povolil ...

Úřad povolil spojení plzeňských tepláren do společného podniku

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil svým pravomocným prvostupňovým rozhodnutím spojení soutěžitelů statutární město Plzeň a EP Infrastructure, a.s., na straně jedné, a společností Plzeňská teplárenská, a.s., a Plzeňská energetika a.s. na straně druhé. V průběhu transakce zanikne společnost Plzeňská energetika (dále jen PE) a bude vytvořen společný podnik Plzeňská teplárenská a.s. (dále jen PT), který bude společně kontrolován statutárním městem Plzní a firmou EP Infrastructure (dále jen EPI) V rámci společného podniku dojde ke spojení provozovatelů sítí centrálního zásobování teplem a současně výrobců a dodavatelů tepla ve městě.

Úřad spojení povolil, neboť společnosti PT a PE si vzhledem ke geografickému vymezení relevantních trhů v oblasti centrálního zásobování teplem v rámci svých rozvodných sítí nekonkurují, a dále vzhledem k věcné regulaci cen tepla Energetickým regulačním úřadem. V důsledku uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů tedy nedochází k podstatným dopadům na koncové zákazníky (odběratele tepla), ani na případné třetí subjekty dodávající marginálně teplo do rozvodné sítě společnosti PT, a posuzované spojení soutěžitelů tedy nevzbuzuje obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže.

Rizikové dopady pro hospodářskou soutěž nebude mít spojení ani na oblast výroby a velkoobchodního prodeje elektřiny, poskytování podpůrných služeb elektrizační soustavy, produkce a prodeje vedlejších energetických produktů a odpadového hospodářství, v nichž spojující se společnosti působí.