Domů Ekonomika VÍME PRVNÍ: V...

VÍME PRVNÍ: Výkupní cena solární elektřiny příští rok klesne na 5,5 korun za kWh

0

Elektřina ze solárních elektráren se bude v příštím roce vykupovat pouze za 5,50 Kč na kWh. Během Žofínského fóra věnovaném energetice to v Praze oznámil předseda Energetického regulačního úřadu Josef Fiřt. „Nemám to ještě přesně spočítané, ale tak to vychází,“ upozornil účastníky fóra, že nepatrně se ještě může cena upravit.

PRAHA – Oficiálně zveřejní Energetický regulační úřad (ERÚ) ceny regulovaných energií cenovým výměrem v listopadu. Proti letošnímu roku tak bude výkupní cena z fotovoltaických elektráren méně než poloviční. Jak řekl předseda ERÚ Moravskému hospodářství, toto snížení se týká jen nově instalovaných zařízení. Dosavadní producenty chrání zákon č. 180 z roku 2005, který stanovil podporu obnovitelným zdrojů energie. Kdo již provozuje fotovoltaickou elektrárnu bude dostávat výkupní cenu podle výměru, kdy uvedl zařízení do chodu. Platit to bude i pro investory, kterým se podaří zprovoznit elektrárnu ještě do listopadu letošního roku.

Tažení státní orgánů proti fotovoltaickým elektrárnám tak nabírá na síle. V současnosti mají solárních elektrárny celkový výkon 770 MW. Podle Fiřta je vydáno ale celkem 10 600 nových licencí. Zhruba 9 000 licencí je určeno na slunečních elektrárny o menších výkonech do 30 kW. Přibližně 200 licencí dostaly fotovoltaické zdroje s výkonem nad jeden MW. To by mohlo výrazně zdražit elektřinu. Náklady na podporu OZE platí koneční spotřebitelé ve svých účtech za elektřinu. Letos je to 167 korun na MWh , loni to bylo 52 korun . Obavy státních úřadu vyvolávají nově stavěné solární elektrárny. V příštím roce se očekává, že OZE, především solární, zdraží elektřinu asi o 500 korun na MWh. Přitom cena pro průměrnou domácnost je nyní 3 500 Kč za MWh. Situace by se mohla v dalších letech ještě zhoršit. Někteří experti proto upozorňují, že stát měl zasáhnout mnohem dříve, nečekat až se situace vyhrotí. Jednat začaly státní úřady v březnu letošního roku.

Negativní vlivy původně dobře myšlené podpory se začaly projevovat už v roce 2008. Během krátké doby došlo k výraznému zlevnění technologií, stavba fotovoltaických elektráren se značně zlevnila, ale podpora na rozdíl od sousedního Německa zůstala stejná. Do Česka se proto hrnou zahraniční investoři. Ceny nejsou jediným problémem. Dalším je zábor půdy. Fiřt upozornil, že fotovoltaické elektrárny stojí na plochách černozemě na Hané u Olomouce nebo v Polabí. Také není vyřešena likvidace křemíkových panelů. Životnost solární elektrárny se počítá asi na 20 let. Každý rok ztrácí jedno procento účinnosti, její výkon se snižuje. Investoři proto mohou začít likvidovat starší zdroje ještě dříve a nahrazovat je výkonnějšími.

Předseda ERÚ oznámil, že mezi návrhy nové energetické legislativy jsou opatření, aby koneční spotřebitele nemuseli plně hradit podporu OZE. Variant je několik, ale blíže o nich nechtěl hovořit, dokud to neprojedná vláda. „ Stát bude chtít například uvalit zvláštní daň na provozovatele slunečních elektráren. Z toho se zaplatí i polovina ceny,“ vyjádřil se pro Moravské hospodářství o jednom z pravděpodobných řešení ředitel poradenské firmy Cityplan Ivan Beneš.

V navrhovaném zákoně se připravují další opatření k omezení vlivu OZE na růst ceny elektřiny. Měl by vzniknout například fond pro budoucí likvidaci solárních panelů. Přispívat do něho mají provozovatelé fotovoltaických elektráren. Ze zákona nebude podporován žádný zdroj produkující elektřinu dražší než 6 000 Kč za MWh. Provozovatelé solárních elektráren by také měli platit za výchylky, které způsobují v distribuční soustavě. Místo distribučních společní má elektřinu z OZE vykupovat v budoucnu zvláštní obchodník. Nový zákon o OZE začne ale platit nejdříve v březnu nebo dubnu příštího roku.