Domů Ekonomika Vítkovické že...

Vítkovické železárny si vychovávají budoucí zaměstnance

0

Vychováme si své budoucí zaměstnance. To je plán společnosti Vítkovice Machinery Group, která před třemi lety otevřela soukromou střední průmyslovou školu a gymnázium ve Vítkovicích.

To, že školu vlastní přímo závod, ovlivňuje podle jejího ředitele Jiřího Klocka způsob i obsah výuky. „Umožňuje totiž úzké propojení strojírenské firmy se školou, a tím zabezpečuje vzdělávání žáků podle potřeb praxe. Úspěšným absolventům pak nabízí možnost zaměstnání,“ říká ředitel Klocek.

Žáci vítkovické soukromé průmyslovky se od druhého ročníku připravují v odborném výcviku přímo na provozních pracovištích.

Zájem hlavně o strojírenské obory se podle něj v porovnání s předcházejícími lety podstatně zvýšil. Důvodem může být i finanční motivace. „Naše škola školné nevybírá, naopak vybraní žáci strojírenských oborů mohou pobírat stipendia od jednoho do čtyř tisíc korun,“ říká ředitel. Přitom vítkovický gigant platí i další výdaje: od státu dostává totiž devadesát procent toho, co státní školy.

Kromě toho získávají všichni žáci po nástupu do prvního ročníku jednorázový příspěvek. „Žáci strojírenských oborů získávají pět tisíc korun, žáci ostatních oborů dva a půl tisíce,“ dodává Klocek.

Škola vyučuje přes třináct set studentů ve strojírenských, hutnických, elektrotechnických, autoopravárenských a dřevozpracujících oborech. Nově také otevřela obor „letecký mechanik“ a „ekonomika a podnikání“. Škol, které by vlastnil přímo výrobní závod, není v Česku mnoho. Na Moravě školu s podobným zaměřením provozují například Třinecké železárny.

Žádné komentáře

Napište komentář