Domů Ekonomika Vláda chce od...

Vláda chce odhalovat skutečné vlastníky firem

0

Vláda chce, aby stát, kraje i obce věděly, s kým uzavírají smlouvy o veřejných zakázkách nebo komu patří firma, které udělují koncesi. Nemělo by se tak napříště stát, že by úředníci netušili, kdo je skutečným vlastníkem společnosti, se kterou jednají. Docílit toho plánuje vláda pomocí takzvané informační povinnosti jako podmínky k uzavření smlouvy.

„Vláda zadala ministru pro místní rozvoj zapracovat do implementační novely zákona o veřejných zakázkách a do koncesního zákona úpravu rozkrývání konečných vlastníků právnických osob, které jsou vybranými uchazeči o veřejnou zakázku či koncesi,“ vyjádřil se premiér Petr Nečas. Podle něj a celé vlády je totiž správné, aby se stát, kraje i obce zajímaly o to, s kým uzavírají smlouvu. A to nejen u veřejných zakázek a koncesí. Úředníci by se měli snažit odhalit i vlastníka firmy, které plánují poskytnout dotaci nebo třeba pronajmout dům.

Vládou schválená koncepce počítá se zavedením oznamovací povinnosti jako podmínky pro uzavření smlouvy. „Souvisí to s úkolem, který nám byl uložen na Vládním výboru boje proti korupci, kde mělo Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti rozřešit problém rozkrývání vlastnických struktur právnických osob,“ vysvětlil ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský. Ministerstvo na základě tohoto úkolu připravilo materiál, který by měl umožnit odhalit vlastníka všude, kde stát přichází do kontaktu se soukromými firmami. „To znamená nájmy, pronájmy, dotace i prodej majetku,“ doplnil Jankovský.

Koncepce počítá i se zavedením sankcí za porušení této povinnosti. Kdyby k takové situaci došlo, zadavatel by musel odstoupit od smlouvy. Přísnějším trestem by pak byl zákaz účastnit se veřejných zakázek v případě, kdy budou informace o vlastnické struktuře nepravdivé nebo neúplné. V praxi by tak platilo, že kdo neodhalí pravého vlastníka firmy, musí v boji o veřejnou zakázku takříkajíc z kola ven.

Ministerstvo připraví novelu o veřejných zakázkách v souvislosti se zapracováním evropských směrnic příští rok. „Vlastnická struktura v našem pojetí oznamovací povinnosti bude do této novely zapracována pro oblast veřejných zakázek,“ dodal Jankovský.

Žádné komentáře

Napište komentář