Domů Ekonomika Vláda schváli...

Vláda schválila transformaci Českomoravské záruční a rozvojové banky

Vláda schválila projekt Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) na transformaci Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. (ČMZRB) na národní rozvojovou banku. Ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček předkládal projekt ve spolupráci s ministryní pro místní rozvoj Karlou Šlechtovou, na přípravě se podíleli rovněž zástupci Ministerstva financí, Ministerstva zemědělství a Úřadu vlády pro vědu, výzkum a inovace.Po dokončení procesu transformace bude Českomoravská záruční a rozvojová banka působit jako národní rozvojová banka, která bude prostřednictvím finančních nástrojů pomáhat rozvoji naší ekonomiky a dosahování cílů hospodářské politiky vlády České republiky, regionů i EU“, uvedl Jiří Havlíček, ministr průmyslu a obchodu.

Zvýhodněné finanční produkty

S využitím veřejných zdrojů, vlastních prostředků banky nebo jiných finančních zdrojů (od finančních institucí typu Evropské investiční banky apod.) bude banka poskytovat zvýhodněné finanční produkty na podporu hospodářského a sociálního rozvoje České republiky. „Podpora poskytovaná národní rozvojovou bankou bude zaměřena především na rozvoj malého a středního podnikání, úspory energie, využití obnovitelných zdrojů, rozvoj obcí a rozvoj infrastruktury a podporu vědy, výzkumu a inovací“, dodal Jiří Havlíček. Součástí projektu transformace, jehož realizace bude nyní následovat, je i příprava zákona o rozvojové bance České republiky, kde bude definováno poslání ČMZRB působit jako národní rozvojová instituce. Předložení věcného návrhu zákona se předpokládá ještě do konce letošního roku.

Žádné komentáře

Napište komentář

Doplňte správně hádanku *