Domů Ekonomika Výnosy z povo...

Výnosy z povolenek půjdou na energetické úspory

0

Emisní povolenky se budou dražit. Rozhodli o tom poslanci, když včera ve třetím čtení schválili téměř dvoutřetinovou většinou návrh zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. Podle ministra životního prostředí Tomáše Chalupy tak nic nestojí v cestě programu na snižování energetické náročnosti budov, který plánuje ministr představit veřejnosti v horizontu několika týdnů.

Právě tento program pomohou výnosy z emisních povolenek zaplatit. „Polovina peněz, které z prodeje povolenek Česká republika získá, půjde na zlepšení oblasti životního prostředí,“ vysvětlil Chalupa. Tuto část výnosů z povolenek musí totiž vláda podle směrnic Evropské unie použít na zlepšování kvality ovzduší a aktivity spojené s přizpůsobením se negativním dopadům změny klimatu. „Jsem rád, že návrh zákona byl Poslaneckou sněmovnou schválen a že novému programu na snižování energetické náročnosti budov, který bude financován právě z prodeje emisních povolenek, nestojí nic v cestě. Bez tohoto zákona by nemohl program, který plánujeme spustit v polovině příštího roku, vůbec vzniknout,“ řekl Chalupa.

Nejvíc peněz jde na energetické úspory

Z celkové částky určené na zkvalitnění životního prostředí tak půjdou na energetické úspory u koncových spotřebitelů celé dvě třetiny. A to stejným dílem na veřejné budovy a na domácnosti. „Třetina pak bude určena na rozvodné systémy tepla a vlastní energetické úspory v průmyslu. Vedle pozitivních dopadů na zlepšení kvality prostředí, ve kterém žijeme, bude mít program dopad i na českou ekonomiku, pro niž, zejména pak pro stavebnictví, budou finance znatelnou vzpruhou,“ říká ministr životního prostředí Tomáš Chalupa. Druhou polovinu výnosů z povolenek tak využijí i jiná ministerstva. „Uvažujeme, že bychom výnosy mohli použít například v teplárenství nebo na podporu obnovitelných zdrojů, které nejsou nebo nebudou pokryty provozní dotací. Některé výnosy by tak mohly být využity na zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie a v neposlední řadě také k financování výzkumu, vývoje a na demonstrační projekty,“ dodal ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba. Schválením návrhu zákona se tak Česko vyhnulo možnosti, že by o nové výnosy z aukcí povolenek přišlo. K tomu totiž mohlo dojít, pokud by poslanci nezvládli zahrnout podmínky pro obchodování s emisemi do českých zákonů.

Milion povolenek vydraží už v říjnu

Zákon o povolenkách podle návrhu nabude účinnosti na začátku příštího roku. Některé části zákona však musí nabýt účinnosti dříve. Jedná se právě o ustanovení řešící aukce povolenek a jmenování dražitele, prostřednictvím kterého bude Česko povolenky prodávat. Na konci tohoto roku totiž končí druhé obchodovací období v Evropském systému emisního obchodování a platnost povolenek vydaných pro toto období. Členské státy si navíc nemohou převést povolenky do dalšího období, a tak nezbývá než vydražit ty, které stát neplánuje do konce roku využít. První dražba jednoho milionu povolenek začne už letos v říjnu tohoto roku. Jejich prodejem byla pověřena energetická burza European Energy Exchange se sídlem v Lipsku.