Domů Aktuálně Za vodu o sto...

Za vodu o stokoruny ročně více

V průměru o šest procent hlouběji budou letos muset české domácnosti sáhnout do kapsy kvůli cenám vodného a stočného. Nejvíce voda zdražila na Ivančicku, nejméně ve Zlíně.

Metr krychlový na Ivnačicku i ve Zlíně však stojí stejně – letos 73,15 korun a patří k nejdražším oblastem na Moravě.

„Schválené zvýšení cen na Zlínsku má dopad na finanční situaci průměrné čtyřčlenné rodiny 21 korun. Ke zdražení jsme museli přistoupit v souvislosti s poklesem objemů pitné i odkanalizované vody, a s tím souvisejícím nárůstem fixních nákladů na metr krychlový, dále pak kvůli zavedení nových poplatků za odběr ostatních povrchových vod a zvýšení cen vody surové a převzaté,“ vysvětlila mluvčí společnosti Moravská vodárenská Helena Koutná.

Kromě nárůstu cen u surové a převzaté vody či poklesu odběru pitné vody, do procesu nastavování sazby za vodné a stočné vstupují i investice do výstavby vodohospodářských kapacit a pro opravy stávajících zařízení. Vodárny, jako vlastníci infrastrukturního majetku, mají povinnost danou zákonem vytvářet zdroje pro financování plánu obnovy majetku.

„V roce 2011 potřebujeme zvýšit prostředky určené k tomuto účelu minimálně o 1,6 procenta, abychom mohli zajišťovat plynulé dodávky pitné vody, odvádět a čistit odpadní vody podle evropských standardů a zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb,“ uvedla například mluvčí společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava Eva Špirochová.

Pokud obec zažádá o dotaci z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), jedna z podmínek pro čerpání evropských peněz je zvýšení ceny vody. „Podmínka nárůstu cen pro vodné a stočné platí pro všechny projekty financované v rámci OPŽP v oblasti vodovodů a kanalizací. Potřebný nárůst cen určuje takzvaná finanční analýza, na jejímž základě je míra podpory projektu z fondů EU určena. Pro většinu projektů platí podmínka ročního nárůstu cen o 5 procent nad inflaci pro počáteční období,“ vysvětlila mluvčí Státního fondu životního prostředí Lenka Brandtová. Evropská unie tak chce zajistit, aby si vodovody a kanalizace generovaly vlastní zdroje na obnovu zařízení.

Nejlevnější voda, a to i přes tříkorunové zdražení za metr krychlový oproti loňskému roku, zůstává i nadále v Brně. Brňané za metr krychlový zaplatí 60,17 korun.

„Navýšení ceny je jediným možným řešením, abychom nepřišli o evropskou dotaci na obnovu vodohospodářské infrastruktury. Pokud bychom museli hradit z rozpočtu města celou obnovu této infrastruktury, byl by cenový tarif absolutně jiný,“ uvedl primátor Brna Roman Onderka.

Stabilní ceny vodného a stočného chce mít pod kontrolou také Jihlava. Rada města schválila zadání koncesního projektu na provoz vodohospodářské infrastruktury, výsledkem bude výběr nového provozovatele vodovodní a kanalizační sítě.

„Výběr nového provozovatele přinese kvalitnější správu sítě, očekáváme větší finanční efekt pro pokladnu města, zároveň ale stabilní vodné a stočné v limitech sociálně únosných cen,“ uvedl primátor Jaroslav Vymazal. Po vystoupení ze Svazu vodovodů a kanalizací bude vodárenskou infrastrukturu spravovat město prostřednictvím vlastní nové společnosti Nový provozovatel jihlavských vodovodů a kanalizací bude znám na konci koncesního řízení, které trvá asi rok a půl.

V příštích letech bude přitom cena vodného a stočného zřejmě i nadále růst. Kromě plánovaného sjednocení dvacetiprocentní DPH může cenu ovlivnit také zavedení poplatku za vodu z podzemních zdrojů, které chce v nejbližší době ministerstvo zemědělství předložit vládě.

Chce tak vybrat zhruba dvě miliardy korun ročně na protipovodňová opatření. Poplatek by se týkal hlavně velkých odběratelů vody, tedy vodáren a průmyslových podniků i majitelů vodních elektráren.

Nakolik by poplatek zvýšil cenu vody pro koncového zákazníka, je podle tiskové mluvčí ministerstva zemědělství Terezy Dvořáčkové obtížné odhadnout.

„Rozhodně se dá ale říci, že se zvýšení udrží pod deseti procenty z celkové stávající průměrné ceny vody. Vodárny totiž většinou operují se směsí podzemní a povrchové vody. Provozovatelé vodovodů přitom velmi dobře vědí, že podzemní voda je v platbách nyní podhodnocena, nachází se přibližně na poloviční platbě za vodu povrchovou, přičemž technologicky jsou její náklady nesrovnatelně vyšší,“ uvedla Dvořáčková.

SPOLEČNOST CENA VODY (vodné a stočné v Kč) Nárůst oproti roku 2010
Severomoravské vodovody a kanalizace 61,05 5,48%
Vodárenská akciová společnost
Boskovice – Blansko 73,43 0%
Ivančicko 73,15 9,20%
Jihlava 67,91 3,30%
Třebíč 71,72 6%
Žďár na Sázavou 69,9 2,80%
Znojmo 66,04 5,50%
Brněnské vodárny a kanalizace 60,17 5,20%
Vodovody a kanalizace Břeclav 69,85 4,10%
Vodovody a kanalizace Hodonín 59,41 3,32%
Vodovody a kanalizace Vyškov 65 4%
Moravská vodárenská
Zlín 73,15 2,80%
Olomoucko 70,56 5,61%
Prostějovsko 65,32 7%
Ostravské vodárny a kanalizace 62,37 5%
Zdroj: SOVAK