Domů Energetika Jak na odpady...

Jak na odpady? SAKO Brno má optimální řešení pro odpadové hospodářství

0

Pomáháme s odborným vzděláním a efektivní osvětou zacílenou na prevenci vzniku odpadů.

Naší prioritou je informovat veřejnost pravdivě. Jsme otevřeni diskusím, publikujeme a vzděláváme. Podporujeme veřejně prospěšné aktivity. Ročně pořádáme exkurze pro tisíce návštěvníků různých věkových kategorií a zaměření. Jen v roce 2017 se do našeho provozu podívalo téměř 3 tisíce lidí a distribuovali jsme více než 25 tisíc kusů informačních materiálů.

Máme zkušenosti s provozem systému pro opětovné využití starých ale stále funkčních věcí.

Využitelné věci nezařazujeme mezi odpady, jsou nabízeny občanům za symbolickou částku. Výnos z prodeje je použitý na výsadbu městské zeleně. Takto jsme na 4 sběrných místech vybrali již více než 130 tisíc korun, které pomohly zkrášlit 150 m2 veřejných prostor v Brně.

Maximální úrovně třídění odpadů dosahujeme na míru ušitým systémem, který je pohodlný, ekonomicky optimální a motivační.

Zajišťujeme komplexní systém třídění odpadu pro město Brno. Vlastníme dotřiďovací linku i svozovou techniku pro odvoz jednotlivých druhů tříděného odpadu. Flexibilně komunikujeme s občany pomocí mobilní a webové aplikace. V minulém roce jsme se starali o 6 tisíc popelnic a kontejnerů na tříděný odpad v brněnských ulicích a na 37 sběrných střediscích jsme od občanů vybrali 17 tisíc tun odpadu.

Ze zbylého nerecyklovatelného odpadu vyrobíme ekologicky teplo a elektřinu.

Disponujeme jedním ze čtyř zařízení na energetické využití odpadů v ČR. Našim cílem je zvyšování výkonu zařízení a zajištění co největšího objemu čisté energie pro město Brno. V roce 2017 jsme zpracovali odpad od 1,5 milionu obyvatel a energeticky využili více než 220 tisíc tun směsného komunálního odpadu. Pokryli jsme tak roční spotřebu elektrické energie pro 20 tisíc domácností, teplem jsme jich zásobili okolo 40 tisíc.