Domů Energetika Jak na odpady...

Jak na odpady? SAKO Brno má optimální řešení pro odpadové hospodářství

0

Pomáháme s odborným vzděláním a efektivní osvětou zacílenou na prevenci vzniku odpadů.

Naší prioritou je informovat veřejnost pravdivě. Jsme otevřeni diskusím, publikujeme a vzděláváme. Podporujeme veřejně prospěšné aktivity. Ročně pořádáme exkurze pro tisíce návštěvníků různých věkových kategorií a zaměření. Jen v roce 2017 se do našeho provozu podívalo téměř 3 tisíce lidí a distribuovali jsme více než 25 tisíc kusů informačních materiálů.

Máme zkušenosti s provozem systému pro opětovné využití starých ale stále funkčních věcí.

Využitelné věci nezařazujeme mezi odpady, jsou nabízeny občanům za symbolickou částku. Výnos z prodeje je použitý na výsadbu městské zeleně. Takto jsme na 4 sběrných místech vybrali již více než 130 tisíc korun, které pomohly zkrášlit 150 m2 veřejných prostor v Brně.

Maximální úrovně třídění odpadů dosahujeme na míru ušitým systémem, který je pohodlný, ekonomicky optimální a motivační.

Zajišťujeme komplexní systém třídění odpadu pro město Brno. Vlastníme dotřiďovací linku i svozovou techniku pro odvoz jednotlivých druhů tříděného odpadu. Flexibilně komunikujeme s občany pomocí mobilní a webové aplikace. V minulém roce jsme se starali o 6 tisíc popelnic a kontejnerů na tříděný odpad v brněnských ulicích a na 37 sběrných střediscích jsme od občanů vybrali 17 tisíc tun odpadu.

Ze zbylého nerecyklovatelného odpadu vyrobíme ekologicky teplo a elektřinu.

Disponujeme jedním ze čtyř zařízení na energetické využití odpadů v ČR. Našim cílem je zvyšování výkonu zařízení a zajištění co největšího objemu čisté energie pro město Brno. V roce 2017 jsme zpracovali odpad od 1,5 milionu obyvatel a energeticky využili více než 220 tisíc tun směsného komunálního odpadu. Pokryli jsme tak roční spotřebu elektrické energie pro 20 tisíc domácností, teplem jsme jich zásobili okolo 40 tisíc.

Žádné komentáře

Napište komentář