Domů Ekonomika V Česku vyros...

V Česku vyroste obrovské bateriové úložiště elektřiny

0

Uchovávání energií je klíčovým předpokladem pro masivnější využití elektřiny z obnovitelných zdrojů jako jsou větrné a solární elektrárny. A dosavadní řešení byla velmi drahá. Změní se to?

V současnosti společnost C-Energy připravuje v Plané nad Lužnicí stavbu největšího bateriového úložiště elektřiny v Česku. Bude mít výkon 4MW a užitnou kapacitu 2,5 megawatthodiny. „Jde nejen o největší projekt v ČR z hlediska velikosti baterie – jejího výkonu, užitné kapacity, ale také o projekt ojedinělý rozsahem požadovaných funkcionalit. Zcela ojedinělé jsou například nároky na softwarové řízení baterie z důvodu plnění všech požadovaných funkcí. Vzhledem k tomu, že jsme první, kdo realizuje podobný projekt, nemůžeme použít či se inspirovat z již vyzkoušeného řešení. Další komplikací je fakt, že baterii bude nutné instalovat, zapojit a zprovoznit za plného provozu našeho energetického zdroje,“ řekl Moravskému hospodářství Libor Doležal, generální ředitel C-Energy Planá. Stavbu úložiště C-Energy svěřila firmě Siemens.

V Česku přibydou desítky megawattů nových úložišť

Podle údajů asociace pro akumulaci energie a baterie AKU-BAT CZ by se do pěti let mohly v Česku postavit desítky megawattů bateriových úložišť. „My tento trend můžeme jen potvrdit. V České republice se v současnosti chystá několik projektů, například ČEZ chystá v Tušimicích velký bateriový zdroj. Rád bych ale upozornil na to, že v oblasti akumulace elektrické energie nejsme aktivní jenom v Česku – v rámci společnosti Siemens, s.r.o. existuje kompetenční centrum, které se věnuje akumulaci elektrické energie v části střední a východní Evropy. Díky spolupráci se společností Fluence můžeme nabídnout nové možnosti využití bateriových systémů v rámci moderní energetiky,“ představuje přístup své firmy Hüner.

Návratnost investic do bateriových úložišť odpovídá podobným projektům v energetice. „Bavíme se tedy o více než pěti letech, ale stále kratší návratnosti, než je životnost hlavních komponentů,“ udává Doležal. Akumulaci energie podpoří i stát, a to prostředky z evropských fondů. „Firmy a podnikatelské subjekty mohou žádat o podporu v rámci Operačního programu pro podnikání a konkurenceschopnost pro období 2014–2020,“ uvádí David Hluštík z Ministerstva průmyslu a obchodu. Podpora pro uchování elektřiny je možná ze dvou Programů podpory. Jednak z programu „Úspory energie, aktivita FVE systémy s akumulací/bez akumulace“, dále pak z programu „Nízkouhlíkové technologie – aktivita akumulace energie“.

Odborníci nicméně brzdí přehnaný optimismus. „Akumulace elektřiny je teprve v počátcích. Informace z médií nadšeně opěvují baterie, jejichž kapacita je zanedbatelným zlomkem energetické spotřeby. Dnes je jediným reálným a účinným řešením přečerpávací elektrárna. Energetika pracuje s gigawatty, kilowatty jsou v systému zanedbatelné,“ myslí si profesor Pavel Noskievič. Když srovnáme výkon připravovaného úložiště v Plané (4MW) s výkonem přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně (2 x 325 MW), můžeme mu dát zapravdu. Pokud se ale plány AKU-BAT CZ vyplní, může být během několika let situace jiná.

Autor: Ladislav Koubek