Domů Energetika Víte, kam bud...

Víte, kam budou směřovat odpady z vaší obce po zákazu skládkování v roce 2024? Máme pro vás řešení.

0

Podle údajů Eurostatu vyprodukovala celá Evropská unie v roce 2014 241 milionů tun komunálních odpadů. Z toho asi 109 milionů tun bylo recyklováno (asi 44 %), 67 milionů tun uloženo na skládky (asi 27 %) a okolo 65 milionů tun odpadu bylo energeticky využito (27 %). V rámci evropské osmadvacítky 13 zemí stále ukládá na skládky více jak 50 % komunálního odpadu.

K posunu od těchto čísel Evropská Komise v roce 2014 přijala ambiciózní balíček, jehož cílem je stimulovat přechod k oběhovému hospodářství. Navržená opatření by měla přispět k uzavření životního cyklu výrobků prostřednictví opětovného využívání a větší míry recyklace a prospět tak životnímu prostředí i ekonomice. Ke klíčovému prvku uvedeného návrhu patří společný unijní cíl do roku 2030 recyklovat 65 % až 70 % komunálního odpadu a současně snížit objem odpadu ukládaného na skládky na 5 až 10 %. Země EU se tak ocitají před nelehkým úkolem, na který musí do roku 2030 najít řešení. Pro naplnění těchto požadavků je klíčové připravit podmínky nejen pro druhotné zpracování materiálově využitelných složek, ale také pro energetické využívání zbytkových, materiálově nevyužitelných odpadů, které budou plnit úlohu náhrady primárních neobnovitelných zdrojů surovin a energií. Tato zařízení mají v moderním odpadovém hospodářství nezastupitelné místo.

Odpadové hospodářství v České republice na tom není jinak a bez výstavby nových zařízení na energetické využívání odpadu (dále jen „ZEVO“)  bude v roce 2024 v obtížné situaci. To je totiž rok, ke kterému zákon o odpadech zakazuje ukládat na skládky směsný neupravený komunální odpad a recyklovatelné či využitelné odpady. Dle odborných předpokladů bude v ČR zbytkového směsného komunálního odpadu, který nelze recyklovat, kompostovat nebo nějak materiálově využít ročně minimálně 1,8 – 2,5 milionů tun. Stávající kapacita ZEVO v České republice je 750 tisíc tun a měla by být tedy navýšena do roku 2024 minimálně na 1,5 milionů tun. Z těchto důvodů v Brně probíhají intenzivní práce na projektové přípravě výstavby 3. kotle, po jehož zprovoznění bude ZEVO schopno energeticky využít až 380 tisíc tun komunálních odpadů. Díky tomuto rozšíření se otevře možnost vyřešit nakládání s odpady po zákazu skládkování i pro další moravské obce.

Ani navýšená kapacita ZEVO SAKO Brno však nebude schopná pokrýt potřeby pro energetické využití odpadu z celé Moravy. Jako regionální brněnská společnost by proto ráda primárně nabídla energetického využití odpadu právě v přilehlých krajích a již spolupracujícím obcí. I vy tak můžete mít zpracování odpadů vyřešené již dnes.

SAKO Brno má technologie, zkušenosti, ověřené postupy, je spolehlivý partner na poli odpadového hospodářství již 30 let a umí připravit optimální i ekonomické řešení na míru odpovídající potřebám vaší obce. Pojďte najít společné východisko.